MODLITBA a tvůj VZTAH S BOHEM. Jak se modlit neustále?

Modlitba je ohromná výsada Božích dětí! Je mnoho druhů modlitby, modlitba není jen seznam modlitebních potřeb. Modlitba je rozhovor a interakce s Bohem. On mluví k nám a my se musíme naučit Mu naslouchat. My mluvíme k Němu a my máme věřit, že On nám naslouchá.

Modlitba je základem našeho vztahu s Bohem, hlídej si svůj modlitební život! Čím méně se modlíme, tím méně trávíte vědomě čas s Ježíšem. Boží slovo nás vyzývá, abychom se modlili neustále (1.Tes 5:16). Toho je možné docílit, naučíme-li se modlit ve svém srdci – kdy si vědomě uvědomujeme, že máme společenství s Bohem.

Modlitba má i mnoho úrovní, Bůh nás chce vzít až na hlubinu, kde se dotýkáme Boží slávy a setkáváme se s Ní. Ta nás pak proměňuje k Jeho obrazu (2. Kor 3:18).