Informace / Cookies

Obecně o cookies na tomto webu

​Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštevnosti soubory cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Více o cookies zde.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se stáhnou a uloží ve vašem zařízení, když navštívíte webovou stránku. Majitelé webových stránek využívají cookies velmi často, aby byla vaše návštěva jejich webových stránek příjemnější, ale také aby získali informace, které jim mohou pomoci webové stránky neustále zlepšovat.

Když navštívíte naše webové stránky, může se do vašeho zařízení stáhnout soubor “cookie”, který bude sbírat informace o vaší návštěvě. Cookie se chová jako identifikační průkaz, díky kterému vás naše webové stránky rozpoznají a uchovají si informace, které jsou relevantní k vašemu chování na našich webových stránkách. Cookie nám umožňuje sledovat vaši návštěvu na našich webových stránkách, což nám pomáhá lépe porozumět vašemu používání webových stránek a přizpůsobit je vašim potřebám.

Jaké cookies používáme a za jakým účelem?

Stránky www.JezisTeMaRad.cz mohou do vašeho zařízení uložit některé nebo všechny níže uvedené typy souborů cookie:

  • Funkční cookies

Tyto cookies pomáhají zlepšovat vaše prohlížení webových stránek tím, že vás rozpoznají, když se na stránky vrátíte, takže si například zapamatují vaše přístupové preference.

  • Výkonnostní cookies

Tyto cookies nám umožňují sledovat a zlepšovat výkon našich webových stránek. Například nám umožňují sledovat počet návštěv, identifikovat zdroj provozu a sledovat, které části našich stránek jsou nejpopulárnější.

  • Reklamní cookies

Tyto cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní, tedy projevil o ně v minulosti potenciální zájem.

  • Analytické cookies

Pomáhají nám porozumět, jak návštěvníci používají naše stránky (např. cookie _ga – hlavní soubor, který používá nástroj Google Analytics). Zároveň mohou sloužit také k měření událostí konverzí. Více informací o souborech cookie služby Analytics najdete zde.

  • Konverzní cookies

Umožňují nám sledovat počet uživatelů, kteří klikli na určitou reklamu a následně na našich stránkách provedli konverzní akci (např. cookie pro sledování konverzí uživatelů přicházejících z reklamního systému Sklik).

Mějte prosím na paměti, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jakými je například analýza webového provozu) mohou také využívat cookies, které ovšem nemáme pod kontrolou. S největší pravděpodobností se bude jednat o výkonnostní či reklamní cookies.

Jakým způsobem mohu kontrolovat použití cookies?

Většina internetových prohlížečů automaticky přijímá cookies, pokud si nezměníte nastavení svého prohlížeče. Pokud si přejete omezit, zablokovat nebo vymazat cookies na všech webových stránkách, můžete tak učinit v nastavení svého prohlížeče. Tato nastavení běžně najdete v sekce “nastavení” či “možnosti” v nabídce svého internetového prohlížeče.

Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie na tomto webu, doporučujeme zakázat jejich ukládání v nastavení vašeho prohlížeče a vymazat již uložené soubory. Většina webových prohlížečů má totiž ve výchozím nastavení cookie povolené. Tento postup prosím použijte i v případě, že se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním cookie.

Pro uživatele prohlížeče Google Chrome je dále dostupné rozšíření pro odhlášení od reklamního souboru cookie a rozšíření proti zasílání dat do Google Analytics. Druhý uvedený plugin je k dispozici také pro prohlížeče Mozilla Firefox, Internet Explorer 8–11, Opera a Safari.

Odhlášení od používání souborů cookie společnosti Google můžete provést na stránce nastavení reklam nebo na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative.

Pamatujte ovšem na to, že pokud v nastavení zablokujete všechny cookies, můžete tím ztratit přístup k některým částem našich webových stránek. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval cookies, budou z našich webových stránek stahovat cookies do vašeho zařízení.

Scroll to Top

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link