Kdo jsi? / Dospělá žena / V nejlepších letech

V nejlepších letech

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

V lepším případě děti dokončují studia a „vyletí z hnízda“, s manželem to je príma, i když už má (taky) bříško a šediví, a rodiče jsou pořád ještě tady, i když již potřebují péči. V horším případě – sama víš, co tě trápí a bez některých životních zkušeností by ses vážně obešla…

Bůh ti nabízí pomoc. Miluje tvé děti, tvé rodiče – i tebe. Vybízí tě v 1 Petrově 5:7 „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“

Ten stav, postoj srdce znáš – víš, jaké to je, když ti na někom záleží. Dovedeš si představit, o co je větší Boží srdce než tvoje? Tam se vejdou jak tvoji blízcí, tak ty sama. A tam, kde o ně pečuješ, ti Bůh bude rád pomáhat a dodávat sílu. A zároveň ti dávat zakoušet, že tu je i pro tebe, že na tobě záleží, že i tvůj život může být jako krásný balón, který se vznáší nad krajinou, obezřetněji než kdysi – takže nemusí zakoušet tvrdá přistání nebo být připoután k zemi ze strachu, že zase narazí, a tak raději ani nevyletí…

Bez mámy by nebyl život. A bez dobré mámy by dlouho nestál za nic. Někdy to dětem trvá, než jim to dojde a vyjádří ti to (a některé to nevyjádří nikdy), ale i tak to je pravda. Díky za vše dobré, co jsi pro své blízké udělala. Kéž tě to hřeje u srdce – a ten „žár lásky – žár ohně, plamen Hospodinův“ (Píseň písní 8:6) ti nikdy nevyhasne.

Proto, chceš-li, neboj se Bohu nyní říci:

​​„Bože, prosím, dávej mi zakoušet, že ti na mě záleží. Dovol mi to v životě vidět znovu a znovu. Pomáhej mi s každou mou starostí a opatruj mé blízké. A tam, kde se v životě něco rozbilo, odpusť mi a uzdrav mě, prosím, abych nestrádala v obavách a bolesti, ale žila v důvěře v tebe a tvé péči. Ať mám sílu prožít a udělat s tebou všechno to dobré, co je pro mě připraveno. Děkuji ti. Amen."

Řekla jsi nyní tato nebo podobná slova Bohu?

Doporučená videa pro tebe:

talire
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

dite-uzdraveni
Přehrát video

Srdce naší dcery se zastavilo… potom přišel Ježíš.

dana
Přehrát video

Osobní příběh paní Dany.

smysl-zivota
Přehrát video

Jaký je smysl života?

Osobní příběh paní Dany.

Alexander Barkóci: „Jaký je smysl života?“