PROROCTVÍ: „2021 jako ROK hojného OVOCE“

Pastor Mark Hemans prorokoval, že „rok 2020 byl rokem rozkvětu“ a nyní sdílí, že rok 2021 bude „rokem ovoce“. Ovoce je výsledkem rozkvětu. Znamená to něco nového. Zapomeňte na věci z minulosti. Ježíš říká: „Hle, tvořím novou věc.“ Máte nebeský záměr pro svůj život? Člověk jej nemá, pokud nepřijme božské povolání z nebe. Než jste se narodili, Bůh pro vás připravil dobré skutky, do nichž můžete vstoupit. Toto je rok, kdy očekáváme od Pána velkou plodnost.

Abyste obdrželi tento božský záměr, je nezbytné odevzdat svůj život Ježíši. Když kráčíte ve spravedlnosti, sám Ježíš se stane vaším záměrem a požehnáním. Otevřete své srdce Ježíši.

Modlete se: „Nebeský Otče, Králi lásky, skláním své srdce před Tebou. Pokořuji se před Tebou. Činím Tě svým Králem, svým Pánem a svým milujícím Mistrem. Činím pokání ze svého hříchu před Tebou. Věřím v Ježíše.“