Úvod / Koronavirus / Bojíš se koronaviru?

Bojíš se koronaviru? (pro děti/mládež)

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Ahoj! Pokud se bojíš ze všech těch zpráv o koronaviru, co s tebou bude, máme pro tebe dobrou zprávu.

Zaprvé fakta zdravotnických organizací ukazují, že děti do 15 let jsou tou nejméně ohroženou skupinou vůbec, a pokud se už nakazí, tak mají tak velmi lehký průběh té infekce, že si toho často ani nevšimnou, takže se o sebe nemusíš bát (spíš je dobré být ohleduplný vůči starším).

Zadruhé je pro tebe pomoc, o které možná ještě nevíš – ale můžeš ji neustále zakoušet. Pán Bůh ti v Knize života, Bibli, nechal napsat tento žalm na povzbuzení, a ukazuje ti, že mu na tobě záleží, má tě rád a bude tě chránit, pokud budeš chtít:

Můžeš na tom vidět, že Bůh vládne nad nebem i zemí, skrze modlitby (prosby k němu) lidí, velkých i malých – i úplně nejmenších, může postavit „mocný val proti protivníkům“ a „zastavit nepřítele“ – třeba i koronavirus. A že Bůh je velmi osobní – myslí na tebe, ujme se péče o tebe, bude tě chránit – pokud chceš, pokud ho to požádáš. Na to opravdu nemusíš být „velký“, mít věřící babičku nebo vystudovanou teologii, aby ses k Pánu Bohu mohl modlit a on tě slyšel a jednal. Sám Pán Ježíš řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ (Bible, Matouš 19:14)

Můžeš mu jednoduše říci třeba toto (a když se někdy stydíme, což je na začátku normální, tak u toho nemusí být nikdo z lidí, a klidně mu to řekni jen šeptem, Pán Bůh tě slyší 😊):

„Pane Ježíši Kriste, díky, že říkáš, že k tobě mohu přijít. Děkuji ti, že ti na mně záleží, a že jsi větší než můj strach. Odpusť mi, prosím, kde jsem já zlobil, hřešil a ubližoval druhým. Ochraňuj, prosím, můj život a moji rodinu i kamarády, abychom se nenakazili nebo měli jen velmi lehký průběh nemoci, bez trápení. Přijď do mého života a rodiny a dávej nám zakoušet svoji vládu, svoje království, když říkáš, že nám dětem patří. Děkuji ti, Pane Ježíši. Amen.“

Řekl/a jsi nyní upřímně tato slova Bohu a pozval/a tak Ježíše do svého života?

Máš-li pochyby o existenci a skutečnosti, že Ježíš je opravdu živý Bůh a má tě rád, zkus se na Něj i přesto obrátit – požádej Boha, aby ti dal poznat pravdu a sám sebe ještě mnohem víc. Řekni Mu třeba toto: „Ježíši, jestli jsi, dávej se mi, prosím, poznat mnohem víc!“  Uděláš-li to s upřímným srdcem, jistě přijde den, kdy se ve tvém životě začne „něco“ dít – například podivuhodné věci, které nepůjde vysvětlit jen logicky, příliš mnoho dobrých „náhod“ a pomoci na to, aby se to mohlo stát „jen tak“. Bude ti přibývat vnitřních „důkazů“ a důvěry – a nezatvrdíš-li své srdce, tvé pochyby budou mizet a víc a víc uvidíš, že za tím vším je milující dobrý Bůh, který se ti skrze to dává poznat, znovu a intenzivněji. Hledej Boha, chtěj Jej poznat a nalezneš Jej. Pokud ti současná míra poznání Jeho a Jeho dobroty nestačí, jednoduše Ho čas od času opravdově požádej: „Pane Bože, dávej mi prosím víc a víc poznávat sám sebe a svoji dobrotu, dokud si tebou nebudu úplně jistý.“ I tak se může naplňovat známé zaslíbení: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Lukáš 11:9-10)

Navázání osobního vztahu víry s Ježíšem je vstupní branou k tomu, aby člověk jednou vydal sám sebe Ježíši, vyznal Jej svým Pánem a Spasitelem a následoval Ho. Ježíš je jedinou cestou k odpuštění všeho co se ti v životě nepovedlo a k získání věčného života. Protože tě Pán Bůh má rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23). Považujeme za důležité i toto zmínit a povzbudit tě, abys vztah s Ježíšem začal/a hledat a budovat. Budeš-li mít upřímný a pokorný postoj, On se ti dá poznat. Jakmile jednou prožiješ Ježíšovu lásku, moc a pravdu, jistě k Němu přijdeš i pro odpuštění a věčný život 😊!

A pokud jsi o Pánu Ježíši Kristu ještě moc neslyšel (kromě Vánoc, kdy každý rok slavíme jeho narození – tak vidíš, že jsi o něm vlastně slyšel už mnohokrát 😊, jen sis třeba neuvědomil, že On vyrostl, vzkříšením na Velikonoce přemohl smrt, nemoci a zlo, a jako živý Bůh vládne a pomáhá všem, kteří o to stojí), tak si můžeš najít na webu dětskou Bibli – stačí zadat ilustrovaná Bible nebo Bible pro děti), třeba na této stránce, a můžeš začít poznávat Pána Ježíše, který tě má rád, povede tě a bude tě chránit po celý život, když budeš chtít. Nebo si přečti nějaké úžasné příběhy zde (link), podívej se na film Ježíš nebo na kreslený film o Ježíši. Jinak při čtení Bible je vždy jednodušší začít Novým zákonem, kde se od začátku píše o tom, co úžasného Ježíš dělal – a dělá dodnes.

A pamatuj – má tě rád, je ti blízko a slyší tě, i když v nouzi zavoláš jen: „Ježíši, pomoz mi!“

Doporučená videa pro tebe:

Bojíš se koronaviru? (kázání pro děti)

Kreslený film o Ježíši