Co dále? / Hudba a chvály

Chvály a křesťanská hudba k přehrání

Bůh miluje, když Ho jeho lid chválí a uctívá, vždyť „Hospodin přebývá ve chválách svého lidu“. Milióny lidí zažili poprvé Boží dotyk a Boží lásku, právě skrze chvály a uctívání Boha. Rovněž platí, že chvála je jednou z nejsilnějších zbraní duchovního boje, kde se uctívá Bůh/Ježíš, tam temnota odchází. Nemůžeme dostatečně doporučit pouštění a poslech chval, zpívání Bohu – chvála mění duchovní svět a do okolí přichází často hmatatelná Boží přítomnost. Následuje výběr jednotlivých chval a interpretů v českém, slovenském i anglickém jazyce. Přejeme ti požehnaný poslech a vnímání Boží přítomnosti, kterou Bůh skrze chválu uvolňuje 😊. Neboj se  Ježíše svými slovy požádat, ať ti dá při poslechu chval prožít svou přítomnost!

České chvály

imannuel
Přehrát video

Další české chvály zde.

vetsi-nas-buh
Přehrát video

Další písně od stejné skupiny zde.

neboj-se
Přehrát video

Další písně od stejných autorů zde.

blahoslaveni
Přehrát video

SBMka – další písně zde.

Slovenské chvály

espe
Přehrát video

Espé – další písně zde.

heartbeat
Přehrát video

Heartbeat – další písně zde.

lamacske-chvaly
Přehrát video

LCH LIVE – další písně zde.

timothy
Přehrát video

Timothy – další písně zde.

Zahraniční chvály

beautiful-name
Přehrát video

Hillsong – další písně zde.

oceans
Přehrát video

Hillsong United – další písně zde.

amazing-grace
Přehrát video

Bethel Music – další písně zde.

10000r
Přehrát video

Matt Redman – další písně zde.

joshua-aaron
Přehrát video

Joshua Aaron – další písně zde.

paul-wilbur
Přehrát video

Paul Wilbur – další písně zde.

tasha
Přehrát video

Tasha Cobbs – další písně zde.

hebrew-worship
Přehrát video

MJAI – další písně zde.


Poznámka k autorským právům: uvedený obsah není umístěn (hostován) na tomto webu.

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“