Život a jednání dle Božího slova. Nebuď jen posluchač!

Třetí díl seriálu o Bibli má podtitul „nebuď jen posluchač!“. Boží slovo v nás, dostane-li se do našeho srdce, vypůsobí změnu v našem životě. Povede nás k aktivitě dle Boží vůle. Každý z nás bude Bohem souzen / posuzován dle našich skutků, naše činy jsou zcela zásadní! Jsou to však skutky, které mají základ v Bohu? 

V samotném základu křesťanského učednictví je, že konáme Boží slovo, jednáme dle Ježíšových slov. A právě tak se dokazuje láska k Němu. Ježíš není naším skutečným Pánem, pokud neděláme co On říká. Ve finále zjišťujeme, že jde o naše srdce, zda je pokorné a poddané Bohu, či zda hledáme jen svých vlastních věcí.

Video je ukončeno modlitbou vydání se Kristu. Rozjímej denně nad Božím slovem a nech se jím proměnit a jednej dle něho. Uvidíš pak velké věci Boží.