Kdo jsi? / Teenager / Užívám si života! (pro slečny)

Bavím se a užívám života

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Možná to nemáš úplně snadné. Možná byli kdysi rodiče docela príma, jenom táta pak začal hodně pracovat (nebo sportovat, cestovat, popíjet…), byl pořád pryč – a vaši si přestali rozumět, tobě přestali rozumět, až jsi nakonec zůstala emočně sama. Fyzicky třeba úplně ne, často někdo okolo tebe byl, ale už jste žili vedle sebe, ne spolu, každý svůj život. Nebo se vaši i rozvedli a bylo to zlý, možný hodně zlý… už jsi nebyla ta jejich sladká princezna, jejich všechno, už ti nerozuměli. Nebo tam dobrý táta či máma nikdy nebyli…

Co udělá srdce slečny, která touží po lásce? Byla jsi stvořená proto, abys byla milovaná, byla hodnotná, ta jedinečná svých rodičů, a to ti dalo vyrůst a zdravě vyslalo do života. V úplně ideálním prostředí bys tak vyrůstala, i se svými sourozenci, milovaná, přijímaná, emočně nasycená, zas a znova, v bezpečí – tak to kdysi dávno dobrý a milující Bůh s rodinou zamýšlel. A tvé případné průšvihy a nezdary venku by se přikryly, odpustily, vyřešily tam doma, že bys zůstávala v bezpečí – a nemusela s hladovým srdcem hledat emoce, zážitky, lásku předčasně, jinak než by bylo pro tebe nejlepší. A ano, je to na chvíli povyražení, nějaké vzrůšo a ta hra klamných slovíček vytvoří zdání toho, co bys tak moc chtěla ve skutečnosti, popřípadě i ta slast na chvíli dá zapomenut, že jsi po tom od malička toužila – jenže jinak, úplně jinak, že? … Takhle to není ten princ na bílém koni, ten věrný, co s tebou zůstane a bude tě milovat až na věky. A nebyl to ani ten předtím, ani ten předtím, ani ti předtím… a kdo ví, jestli na téhle cestě takový vůbec stojí.

Toužíš užívat si života, bavit se a dělat si to, co chceš jen ty sama. Alespoň na chvíli… užívat si a hlavně vypadnout z povinností a zaplnit to prázdné místo v srdci. Na každé diskotéce je celá řada holek tobě v tomto podobných, v létě na Mácháči, v zimě v barech, na párty… víš, že je vám to vidět v očích? Až do hloubi duše… A Bůh to v tobě vidí a chce ti pomoci! Jenže i lovci vás vidí, vidí tu bolest i naději, a radí si, jak vás dostat a užít si, jen si užít – a dát další ránu tvým snům (už skoro mrtvým), že by to mohlo být jinak, že by alespoň jeden mohl být jiný, že by někomu mohlo opravdu záležet na tobě a nejen na tvém těle.

Jeden takový je. A i když se teď možná ušklíbneš, jmenuje se Ježíš – a On opravdu je. Je ti blízko, rozumí ti a má tě rád, doopravdy rád, i když jsi ho do svého života ještě nikdy nepozvala a nedala mu šanci ti to dokázat. Kdybys četla evangelia, viděla bys – a uvidíš, jak měl zvláštní slabost – jinou, čistou – pro ženy, pro dívky zkroušené osudem, nemilované, rozbité, svedené, dohnané okolnostmi k tomu, co nechtěly dělat. Co místo snů mají jen nouzi a letmé známosti, sex, drogy, pití, aby se sebou mohly vydržet. V těch příbězích v Bibli – a miliónech dalších, které prožívají ty, které Mu daly šanci vstoupit do jejich života – můžeš vidět a zakoušet, zas a znovu, jak je Ježíš jako ten starší, silný, dobrý brácha, který se stará o svoji sestřičku, pomůže jí a dovede ji domů, do bezpečí. A že je jako ten snoubenec, nastávající manžel, který pro svoji milou – i pro tebe, pokud se jí chceš stát – udělá všechno, aby tě ochránil, aby ti pomohl, aby tě miloval tak, že se nejenom budeš na chvíli cítit jedinečná, spokojená, šťastná – ale že se s Ním taková opravdu staneš. On ti již vyšel vstříc – vzal na sebe tvoji selhání a hříchy, zaplatil za ně na kříži a vstal z mrtvých, aby i tobě mohl dát nový život (jakkoliv možná „nábožensky“ ti to teď zní – ale ten nový život s Ním opravdu můžeš mít, barevný, rozmanitý a pestrý).

A Bůh Otec může a chce vstoupit i do toho chybějícího nebo rozbitého rozměru otce a dcery, milované a vzácné dcery, která není odmítaná a sama – protože On je vždycky nablízku, stačí, když k němu zavoláš, když se naučíš uvědomovat si Jeho blízkost a pustíš si ji do srdce – i skrze prostou modlitbu a víru, nebo jen naději a touhu…

Zkus mu teď upřímně říci (a věř, že tě Bůh slyší!):

„Bože, miluj mě, naplňuj, prosím, celé mé srdce, mé emoce, celý můj život. Potřebuji lásku, toužím po opravdové lásce. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, odpusť, prosím, kde jsem hledala jinde, kde jsem hřešila a nechala rozbít své sny, svoji důstojnost – a možná mám zážitky, ale ne to, po čem nejvíc toužím. Vstup do mého života, Pane Ježíši, a změň mě tak, jak to bude pro mě nejlepší. Bože, dávej mi ty sám prožívat ty rozměry lásky, které mi tak chyběly a chybí – a chraň mě před dalšími náhražkami a zklamáním. A přiveď mi do života opravdové lidi, s tvým charakterem, s nimiž budu moci mít Boží vztahy a Boží život – tady na zemi i na věčnosti s tebou. Děkuji Ti. Amen.“

Řekl/a jsi nyní upřímně tato slova Bohu a pozval/a tak Ježíše do svého života?

Máš-li pochyby o existenci a skutečnosti, že Ježíš je opravdu živý Bůh a má tě rád, zkus se na Něj i přesto obrátit – požádej Boha, aby ti dal poznat pravdu a sám sebe ještě mnohem víc. Řekni Mu třeba toto: „Ježíši, jestli jsi, dávej se mi, prosím, poznat mnohem víc!“  Uděláš-li to s upřímným srdcem, jistě přijde den, kdy se ve tvém životě začne „něco“ dít – například podivuhodné věci, které nepůjde vysvětlit jen logicky, příliš mnoho dobrých „náhod“ a pomoci na to, aby se to mohlo stát „jen tak“. Bude ti přibývat vnitřních „důkazů“ a důvěry – a nezatvrdíš-li své srdce, tvé pochyby budou mizet a víc a víc uvidíš, že za tím vším je milující dobrý Bůh, který se ti skrze to dává poznat, znovu a intenzivněji. Hledej Boha, chtěj Jej poznat a nalezneš Jej. Pokud ti současná míra poznání Jeho a Jeho dobroty nestačí, jednoduše Ho čas od času opravdově požádej: „Pane Bože, dávej mi prosím víc a víc poznávat sám sebe a svoji dobrotu, dokud si tebou nebudu úplně jistý.“ I tak se může naplňovat známé zaslíbení: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Lukáš 11:9-10)

Navázání osobního vztahu víry s Ježíšem je vstupní branou k tomu, aby člověk jednou vydal sám sebe Ježíši, vyznal Jej svým Pánem a Spasitelem a následoval Ho. Ježíš je jedinou cestou k odpuštění všeho co se ti v životě nepovedlo a k získání věčného života. Protože tě Pán Bůh má rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23). Považujeme za důležité i toto zmínit a povzbudit tě, abys vztah s Ježíšem začal/a hledat a budovat. Budeš-li mít upřímný a pokorný postoj, On se ti dá poznat. Jakmile jednou prožiješ Ježíšovu lásku, moc a pravdu, jistě k Němu přijdeš i pro odpuštění a věčný život 😊!

​Jedna zpěvačka o své rozbité minulosti zpívá „do mého klína ulehnout směl, kdo si přál“ – a pak skutečně našla vztah s živým Ježíšem, který se jí stal blízkým přítelem, a ani za nic by ho nevyměnila. A spolu s ním získala i mraky přátel a známých, jezdila od města k městu, skládala, učila jiné – a stala se živým příkladem toho, že Bůh opravdu může změnit život každému, kdo se mu vydá. Podobných příkladů jsou v ČR tisíce – a některé si můžeš přečíst třeba zde – nebo se na ně jít podívat do nějakého živého sboru, kde tě přijmou s láskou a ukáží ti, byť nedokonale, kousky nebe a naučí tě, jak hledat a nacházet živého Boha a skládat si s Ním svůj nový život jako to puzzle z každodenních kousků nebeského požehnání, které pro tebe Bůh má připravené. On na tebe již čeká!

Přeji ti, ať tvé životní puzzle – a tvé srdce – nejsou rozbité a prázdné. S Ježíšem určitě nebudou – když ho o to požádáš a půjdeš za ním.

P.S. Pokud máš Instagram, doporučujeme ti sledovat tuhle slečnu 😊.

Doporučená videa pro tebe:

graffiti
Přehrát video

Dobrá zpráva v graffiti stylu.

jana-sound
Přehrát video
Největší „užívání si“ nalezla Jana v Bohu.
janette
Přehrát video
Osobní příběh – punkerka nebo hodná holka?
zij-vecne
Přehrát video

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“

Největší „užívání si“ nalezla Jana v živém Bohu.

Osobní příběh – punkerka nebo hodná holka?