PROMĚNA 100% MENTÁLNĚ POSTIŽENÉHO – nemohl jít sám na WC, obléci se, projevit náklonnost.

Eremias se narodil jako autista. Na kartě zdravotního postižení bylo uvedeno, že byl 100% postižený. Nikdy se nedokázal obléknout, jít sám na záchod nebo dodržovat pokyny. Byl tam fyzicky, ale bylo to, jako by mu chyběla jeho mysl. V modlitební řadě Eremias zatáhne za vlasy svého otce. Otec ho musel držet, protože byl agresivní a nekontrolovatelný. Jeho otec nejenže miloval svého syna, ale také věřil, že Ježíš Kristus dokáže udělat nemožné a uzdravit jeho syna. V reakci na víru otce uzdravila moc Ježíše Krista mysl Eremiase.

O pár měsíců později poslal otec videozáznam, ze kterého je patrné, že se chlapec může sám obléci, najít auto na velkém parkovišti, nastartovat motor auta, zapnout si bezpečnostní pás, vyhodit odpadky do koše bytového domu a řídit se pokyny. Na konci videa chlapec políbil svého otce. Setkání s Ježíšem mění lidské životy. Bůh vás miluje a nechť žehná váš život, tak jak následujete Ježíše, Mark Hemans z Encounter Ministries.