Kniha „Víra, která působí v oblasti Ducha Svatého“ od Marka Hemanse zdarma ke stažení

Je tu ještě jedna oblast. Je to oblast nebes. Je skutečnější než ta pozemská. Duch Svatý nám z této neviditelné říše přináší skutečnost Božího slova. Zde se ve zjevném Božím slově rodí víra. Víra, která vítězí a překonává výzvy a zkoušky života. Je to víra, kterou nepohání pozemské dění, ale Boží vůle. Víra, která vidí a slyší v nebeské oblasti.