Co dále? / Vyučování a kázání

Vyučování, kázání a vybraní učitelé Bible

Níže nalezneš desítky odkazů na zajímavá a důležitá vyučování od zkušených a Bohem povolaných učitelů soudobé církve. Většina z nich je k dispozici v tištěné podobě, některé i jako video a nebo audio k poslechu (s možností stažení). Pro růst ve víře je dobré biblické vyučování stěžejní, nezapomeň však, že lidé jsou omylní a tak každé učení porovnávej / ověřuj Biblí, která je Božím slovem neomylného Boha.

Alexander Barkoci - kázání (video i audio):

Evangelista Alexander Barkoci působí v Komárně na Slovensku, blízko maďarských hranic. Jeho kázání, služby a osobní pastorace jsou známé v mnoha okolních zemích, ale také v zámoří.

Na jeho YouTube kanálu je téměř 600 jeho kázání a odpovědí na mnohé otázky. Doporučujeme i Alexanderův web, kde jsou i zvukové záznamy.

Jiří Kročák - kázání (video)

Pomazaný kazatel Jiří Kročák a jeho 30-minutové kázání, vždy na jiné téma. Jeho projev je velmi specifický, ale v drtivé většině jde o vynikající kázání plné Ducha svatého podle Božího slova.

Na jeho YouTube kanálu je přes 400 kázání a odpovědí na mnohé otázky.

Dan Mohler, Curry Blake a Andrew Wommack:

Boží muži, které si Bůh skutečně používá jako učitele soudobé a živé církve. Velmi doporučujeme jejich vyučování na témata: Kdo jsi v Kristu, nový člověk, uzdravování, chození v Boží moci, apod. Překlady jejich vyučování ke sledování (jako video, audio nebo jako tištěné slovo) na webu Nové stvoření nebo přímo na YouTube kanálu stejného autora.
Dan Mohler
(klikem na obrázek přejdeš na jeho vyučování)
Curry Blake
(klikem na obrázek přejdeš na jeho vyučování)
andrew-wommack
Andrew Wommack
(klikem na obrázek přejdeš na jeho vyučování)

Základy křesťanského života (T.Dittrich, D.Ptáček, M.Šindelář - audio):

Základy křesťanského života v audio podobě 13 lekcí zde k dispozici (s možností jednotlivé lekce stáhnout ve formátu mp3). Kurz můžete také navštívit, pořádá jej Křesťanské společenství Praha a je zdarma. Více informací zde.

Juda - vyučování od různých autorů (text):

Biblické centrum víry - slovo na téma i namluvené biblické verše k uzdravení (audio a text):

Stručně a biblicky zpracovaná témata „Nemoc a bolest, manželství, mládež, finance, děti, nadváha, samota, deprese, zklamání, odpuštění, vztahy a závislost.

Audio nahrávka biblických veršů o uzdravení (ve formátu mp3) ke stažení. Velmi dobrá kvalita.

Slovem, Duchem a mocí nabitý internetový časopis „Slovo víry„. Vychází každý měsíc od roku 2008, zdarma ke stažení (formát PDF).

Watchman Nee a Witness Lee - Slova života a pravdy (audio):

​Kvalitně namluvené nahrávky na důležitá a praktická témata pro všechny věřící a hledající. Obsah je založen na publikacích od biblických učitelů Watchman Nee a Witness Lee.

Doporučujeme především sekci „Pro nové věřící“, kde se probírají témata jako křest, vypořádání se s minulostí, vydání se Pánu, vyznávání ústy, oddělení od světa a hledání Boží vůle.

John a Lisa Bevere (knihy, video a audio):

Požehnaný manželský pár, v rámci jejich služby Messenger International provozují „knihovnu Cloud„, ve které dávají k dispozici své knihy (v textové i audio podobě) doplněné videi zdarma, volně ke stažení v českém jazyce.
John Bevere – zdarma ke stažení knihy (audio i video) „S Ohledem na Věčnost“, „Dobré nebo od Boha“, „Příběh manželství“, „Duch svatý: Seznámení“ a „Výjimečný“.

Lisa Bevere – zdarma ke stažení knihy „Bez Soupeře“ a „Děvčata ve zbrani“.

Scroll to Top

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link