Kdo jsi? / Potřebuji pomoc / Zlé sny, noční můry a děsy

Máš (nebo tvé děti) zlé sny, noční můry a děsy?

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Pokud ano, nejsi rozhodně výjimkou. Obecné statistiky (Levin & Nielsen 2007) říkají, že až 85% lidí zažívá noční můry 1x do měsíce a až 5% dokonce každý týden (Sandman et al., 2013). Co je ještě horší, časté noční děsy zažívá až polovina dětí do 6 let!

O co jde? Každý z nás ví, že když přes den často na něco myslíme, nebo se delší dobu s něčím trápíme, velice často se nám to promítne do našich snů. To, že se nám občas zdá něco nepříjemného, kvůli tomu asi tento text nečtete. Ne, bavíme se o skutečně zlých snech, nočních můrách a opakovaných nočních děsech.

Dovolujeme si předložit důvody, kvůli kterým se toto lidem děje a především pak ukázat cestu, jak se nepříjemných nočních děsů zbavit.

Nočními děsy trpí ohromná část populace, především dětí!

Čím to je?

Jakkoliv nevylučujeme i jiné (fyziologické) příčiny, ty nejvýznamnější příčiny lze shrnout do dvou oblastí:

1. duševní příčiny – v tomto případě jde především o to, čím se plní tvoje mysl, tedy na co se díváš, co posloucháš a nad čím přemýšlíš. V Bibli tento princip nastiňují tato Ježíšova slova: “Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?” (Matouš 6:22-23)

Pokud se díváš na horory, vraždy a zabíjení, sleduješ temné věci a plníš se jimi, nemůžeš se divit, že ti dojmy z takových věcí v noci ve tvé mysli ožívají a velmi negativně ovlivňují celý tvůj život. Ať tak či onak, od takových věcí ti doporučujeme chránit sebe i svou rodinu.

2. duchovní příčiny – jakkoliv ti to může přijít těžko uvěřitelné, kromě viditelného světa je zde i svět neviditelný, duchovní. Podle Bible, Knihy života, je tento duchovní svět zcela reálný a dokonce platí, že z tohoto pro nás „neviditelného světa“ povstal ten viditelný.

Stejně tak, jako je/existuje dobrý Bůh (Stvořitel, který sám dle Bible přebývá “v neviditelném světle”), tak existuje i celá řada bytostí, které se v minulosti vůči Bohu vzbouřili a ve své svobodě do určené doby mohou působit a ovlivňovat i náš viditelný svět, což s oblibou dělají. A co víc, dělají to právě, když jsme nejzranitelnější – tedy v noci, když spíme. V Bibli jsou tyto bytosti označeni jako zlí duchové nebo démoni a pro jednoduchost se o nich můžeme bavit jako o duchovní temnotě.

Pokud tě často obtěžují noční děsy a přitom se nezabýváš špatnými a děsivými věcmi, pak tě téměř jistě trápí “něco” zlého z duchovní oblasti. Z principu je zřejmé, že ti trvale může pomoci jedině a právě řešení z duchovní oblasti. Toto řešení a cesta ven je osobou a má jméno – Ježíš Kristus.

Cesta ven

Napíšeme to takto – temnota je nedostatkem světla. Ježíš o sobě prohlásil “Já jsem Světlo světa; kdo mě následuje nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.” (Jan 8:12)

Jedině Ježíš rozežene veškerou temnotu!

V Novém zákoně, především v prvních třech evangeliích (Matouš, Marek a Lukáš) můžeš číst mnoho o tom, jak Ježíš vykazoval zlé duchy. Jako Boží Syn k tomu měl veškerou autoritu a moc.

A má ji stále, o to více po tom, co jako bezhříšný Boží beránek dobrovolně položil život za hříšný svět (tedy i za tebe!) , za všechny naše chyby, provinění a špatnosti… a třetího dne byl Bohem Otcem vzkříšen. Než byl vzat do nebe, řekl Ježíš svým učedníkům “Je mi dána veškerá autorita na nebi a na zemi.” (Matouš 28:18)

V Ježíšově jménu je moc nad veškerou temnotou. Pokud jsi věřící a máš osobní vztah s Ježíšem, chceme tě povzbudit, aby ses plně a v důvěře obracel(a) v této oblasti právě ke Kristu. Asi dobře víš, že Jej můžeš volat a On vždy přijde (“Pane Ježíši, prosím, přijď do mé situace…”), rovněž doporučujeme nahlas před spaním vyznávat a modlit se biblický Žalm 91.

Služba osvobození

V některých případech, pokud jsou “noční návštěvy” trvalé a silné, je nutné požádat již zkušené křesťany o pomoc. Pokud tě tato problematika zajímá, podívej se třeba sem, kde nalezneš mnohá videa, kde dochází k osvobozování od démonů.

Doporučujeme službu Doteky nebe a přihlášení se na online setkání, na kterých se za osvobození modlí. Vše je česky a zdarma.

Spánková paralýza

Jedním z velkých projevů temnoty a duchovních útoků v rámci snění je tzv. spánková paralýza. Ta může mít podobu vědomí, že jste ve snu, ale nemůžete se hýbat, případně máte pocit dušení. Následně se probudíte a myslíte si, že jste již v realitě, ale pak zjistíte, že jste ještě ve snu. Cestou ven a obranou je rovněž víra a následování Pána Ježíše. Velmi efektivní jsou modlitby za ochranu a přikrytí „Ježíšovou krví“, kterou za nás Ježíš skutečně prolil na kříži.

Pokud jsi (zatím) nevěřící, či nemáš jistotu osobního vztahu s Ježíšem Kristem, nyní máš tu nejlepší možnost Ježíš pozvat do života a začít Ho poznávat – a s Ním i Jeho nadvládu nad každou temnotou.

Chceš-li brát to dobré z duchovního světa, je třeba poddat svůj život Ježíši Kristu. Tomu se samozřejmě člověk učí, ale je důležité tento krok učinit. Nejde tady jen o to, aby přestaly tvé noční můry, ale jde tu i o odpuštění tvých hříchů a získání věčného života a vstupu do nebe až jednou přijde tvůj čas! To jsou ty nejohromnější a nejúžasnější věci, které najdeš jedině v Ježíši Kristu.

Chceš-li k tomu všemu získat přístup, řekni Ježíši upřímně třeba tato slova:

„Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Již více nechci trpět nočními děsy a zároveň nechci být sám/sama na věci ve svém životě. Obracím se nyní k Tobě a tak jak umím vyznávám a věřím, že jsi zemřel i za mé hříchy a byl jsi vzkříšen. Prosím, odpusť mi vše, co se mi v životě nepovedlo, co jsem zkazil(a), i komu jsem ublížil(a). Přijímám Tě jako svého Pána a Spasitele a věřím, že začneš mocně jednat v mém životě. Prosím, proměň můj život a zbav mě špatných věcí, které se mi dějí. Chci Tě začít poznávat a žít nový život s Tebou. Prosím, ochraňuj mě ode všeho zlého, uzdravuj mě a vysvobozuj mě z mých trápení, zlých snů a nočních můr. Přijímám Tě jako svého Ochránce a spoléhám na Tebe, že podle svých zaslíbení z Bible budeš chránit i můj spánek. Děkuji Ti. Amen.“

Kdykoliv se objeví děs, starost či problém ve tvém životě – volej (ideálně nahlas) Ježíšovo jméno a věř, že On přijde. Boží slovo říká: ‚Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn‘. (Římanům 10:13).

Důležité poznámka: pokud jsi v minulosti navštěvoval(a) kartářky, věštbu, léčitele, či horoskopy, je dobré tyto věci Bohu také vyznat, zříci se jich a tyto věci natrvalo opustit. V souhrnu jde totiž o okultní praktiky, které jsou vždy (i když se to třeba na první pohled nezdá) spojeny s duchovní temnotou.

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Pokud je to všechno pro tebe veliký krok a třeba i pochybuješ, zda je tohle všechno pravda, máme tu řešení. Když tě bude (nebo tvé děti) příště otravovat „něco“ ve snu, zkus se k Ježíši obrátit v upřímné prosbě o pomoc… tak jak to umíš. Za to nic nedáš, ne? On tě má rád a touží se ti dát poznat!

Doporučená videa k tématu:

Osvobození chlapce z děsivých nočních snů.

Noční můry a osvobození.