Kdo jsi? / Dospělá žena / Mám mladou rodinu

Mám mladou rodinu, děti i partnera

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Čeho je moc, toho je příliš 😊 Znají to skoro všechny mámy od rodin. Mít děti je naplnění jedné z našich nejhlubších tužeb. Ale i když vypadají a létají kolem jako andílci, tak nás ty jejich nezdolné zdroje energie a nápadů někdy vyčerpávají. Jindy jsou nemocné a já si zoufám. Chlap má taky někdy „své dny“ nebo je tak často v práci, někde pryč. Do toho práce, domácnost, rodiče, kamarádky…

Může se stát, že se skoro všechno daří, jen – je to nějak moc v rychlíku. I ten naplánovaný wellness pobyt se musí odložit a volné odpoledne moc neznám, a i večer ruší mobil a práce. Něco vyřeší lepší time management, jindy víc napnu síly, ale přesto únavu a objevující se starosti nelze zaplašit. I když to je skoro všechno dobré a zvládám, bude to pořád takto? Do toho konkurence (udržím si práci, chlapa, postavu…?), co když to či ono…

Existuje ještě větší a hlubší forma odpočinutí než jen wellness, dobrý time-management a volný víkend za měsíc (i když – sem s nimi ). Ježíš Kristus říká v Matouši 11:28 „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ Existuje něco jako spočinutí duše, které problémy a úkoly nepopře, neodloží, ale dokáže je v důvěře složit do Boží ruky s vědomím, že existuje někdo větší, než jsi ty, komu na tobě záleží, kdo tě má rád a kdo ti chce a může pomáhat – podobně jako ty se o to snažíš ve vztahu ke svým dětem.

Představ si, že by se ti vyplnila níže uvedená prosba:

Bože, dávej mi prožívat, že:

  • i když se snažím, tak ty jsi tím konečným garantem bezpečí a rozvoje mých dětí a rodiny;
  • jsem vždy přijatá, milovaná a mám nesmírnou vnitřní hodnotu, bez ohledu na to, jak se mi zrovna daří a jak se cítím;
  • i tam, kam už nemohu své blízké doprovázet, ty jsi s nimi, chráníš je a pomáháš jim;
  • můj život má opravdový smysl a budu moci prožívat krásu i hloubku, aniž by mi to často někdo zkazil;
  • a dopřávej mi prosím zdar v tom dobrém, na čem mi záleží.
Hezká představa? Můžeš o to teď Boha svými slovy požádat, začít hledat jeho pomoc a důvěřovat mu – podobně jako to udělali mnozí lidé.
 

Poprosila jsi nyní těmito nebo podobnými slovy Boha?

Doporučená videa pro tebe:

talire
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

dite-uzdraveni
Přehrát video

Srdce naší dcery se zastavilo… potom přišel Ježíš.

helena
Přehrát video

Osobní příběh Heleny.

dagmar
Přehrát video

„Jak jsem uvěřila v Boha?“ (příběh Dagmar)

Osobní příběh Heleny a také o knize, která ji změnila život.

„Jak jsem uvěřila v Boha?“ (příběh Dagmar)

Scroll to Top

Chceš osobně poznat Boha a začít s Ním nový život? Pozvi Pána Ježíše do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani na ten správný břeh věčnosti), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako následovník Ježíše. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si svoji hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ nezávisle na Bohu)
  2. v srdci se rozhodnout od hříchu odvrátit (neboj se – budeš-li to opravdu chtít, Bůh ti dá sílu žít tak, jak pro tebe zamýšlí) 
  3. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

To vše můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako Pána svého života. Rozhoduji se žít novým životem s Tebou. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Prosím, uzdrav mě, dej mi život věčný a také sílu k tomu, žít proměněný život s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Copy link