Výuka / Praktický život s Bohem / Jak být veden Duchem svatým?

Vedení Duchem svatým (chození / žití v Duchu)

Pro křesťana platí, že může žít podle těla (staré přirozenosti) nebo dle Ducha (nové duchovní přirozenosti), tedy být veden Duchem svatým. Toto téma je zcela zásadní a velice doporučujeme se mu věnovat, protože „Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít; jestliže však Duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové.“ (Římanům 8:13-14)

Základní videa (2x 25 minut, slovenský dabing)

Důležitá videa od pastora Marka Hemanse (české titulky)

Podrobnější videa (4 hodiny ve 3 videích, slovenský dabing)

Kniha "Jak být vedeni Božím Duchem" ke stažení

Vynikající kniha od Kennetha Hagina „Jak být vedeni Božím Duchem“ je psána formou příběhů a zkušeností autora. Velmi čtivé a plné velmi praktických rad k tomuto důležitému tématu. Ke stažení ve formátu PDF. Pozn.: kniha není hostována na tomto webu.