Kdo jsi? / Dítě

Pán Bůh má rád všechny děti, i tebe.

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

V pár odstavcích nelze popsat všechny situace, které jako dítě můžeš zakoušet. Někdo nemá žádného sourozence a chtěl by brášku nebo sestřičku, se kterými by si mohl hrát. A někdo jich má tolik, že se o ně musí starat a nemá skoro žádný klid a čas sám pro sebe. Někdo má hodně kamarádů a koníčků, že nestíhá a je toho moc, popř. tě do toho mohou tlačit druzí, takže musíš dělat, co moc nechceš a nebaví tě to. Jiný by moc rád hrál fotbal, ale nemá (dobrého) tátu či mámu, kteří by ho tam vozili. Možná vynikáš ve škole, až tě to nudí; možná ti to moc nejde a každý den se tam strašně netěšíš. Někdo se těší na prázdniny, co všechno bude moci dělat a kam všude pojede; jiný nemá, s kým by je strávil, a jsou před ním jako černá díra, kdy neví, co s ním bude, co bude dělat, a děsí se toho.

Pán Bůh tě má rád!

Pán Bůh má rád všechny děti, i tebe. Vždy a za všech okolností, vždycky tě má rád. I když ho třeba ještě vůbec neznáš a neumíš si představit, jak vypadá. Chce ti „žehnat“ – to znamená naplňovat tvůj život dobrem, svými dary, pomáhat ti, dopřávat ti úspěch, dávat ti zakoušet, že jsi milovaný / milovaná, hodnotný / hodnotná, pro něj velmi vzácný / vzácná. I kdyby mnozí lidé říkali o tobě opak (a i kdyby sis to svým zlobením někdy „zasloužil“), u Boha to je pravda vždy. Můžeš ho vzít za slovo a požádat ho, aby ti to dával celý život zakoušet. Třeba teď je ta vhodná příležitost, On ti vždycky naslouchá!

Když Pán Ježíš chodil po zemi, uzdravoval mnoha lidem nemocná těla i bolavé duše. Mnozí dobří rodiče k němu nosili své děti, aby i jim žehnal a uzdravoval je. Ale někteří lidé jim v tom bránili. Ježíš na to řekl něco, co platí pro všechny děti: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. A žehnal jim.“ (Matouš 19:14-15)

Příběh malého Jirky

Já jsem ho jako dítě vůbec neznal, vyrůstal jsem v nevěřící rodině jako všestranně obdarované dítě a úspěšný sportovec. Ve 14 letech jsem si komplikovaně zlomil loket a moje sny, že budu profesionální sportovec, umřely. Když mě propustili z nemocnice, nemohl jsem natáhnout ruku, nemohl jsem v ní udržet školní tašku. Zhroutil se mi svět, bál jsem se, že budu do smrti zmrzačený, že se mi děti i dospělí budou smát a odmítat mě, a nikdo mi v té době nedokázal porozumět. Dodnes si pamatuji, jak jsem si v zoufalství přetáhl v noci přes hlavu peřinu (aby mě nikdo neviděl a neslyšel – tak moc jsem se styděl) a poprvé v životě se modlil: „Pane Bože, jestli jsi, uzdrav mě“.

Víš, co se stalo? Chvíli to vypadalo, že nic. Až jsem na tu modlitbu zapomněl. Ale po dvou měsících jsem zjistil, že s tou rukou mohu vlastně víc a víc hýbat, až byla skoro úplně uzdravená. I když už jsem se nevrátil k některým z těch sportů, ze kterých jsem měl medaile a diplomy, mohu dělat jiné sporty, cestovat po desítkách zemí světa a pomáhat mnoha lidem – stovkám manažerů, politiků, významných lidí, i normálním tátům a mámám od rodin, dětem i té nejstarší generaci, v jejich životě, práci, vztazích, aby byli šťastnější a úspěšnější. A velice mě to baví. Vím, že to je jen díky Bohu a jeho pomoci. A vím a mám na stovkách příkladů vyzkoušené, že On to tak může udělat v životě každého z nás.

Jeden svět se mi zhroutil. Ale když jsem ho o to požádal, Pán Bůh mi dopřál druhou šanci, nový život, který je ještě mnohem lepší a šťastnější, než co jsem si kdysi vysnil.

Udělej k Bohu jeden krok a On tě navštíví

S Ježíšem můžeš mluvit jako s kamarádem, který je vedle tebe! A tak, ať se ti daří dobře nebo jsi smutný (smutná) a moc nevíš, co se životem, můžeš Bohu říci:

​„Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že jsi dětem žehnal a že k tobě mohly přijít. Prosím, žehnej celý můj život, pomáhej mi ho celý prožít s tebou a mít ho lepší, než si teď dovedu představit. A moc tě prosím, pomáhej mi v ……………………….. a svými vlastními slovy mu řekni, co si přeješ – ať jsem zdravý (zdravá), ať se máme doma všichni víc rádi, ať jde mi to ve škole, ať mám dobré kamarády…“

Řekl/a jsi nyní tato nebo podobná slova Bohu?

Bůh slyší tvá přání a vidí tvé obavy. Když ho budeš o něco dobrého žádat pro sebe nebo své blízké (někdy je potřeba vytrvat!), začne v tom jednat. Hledej Boha (zkus si třeba přečíst jedno evangelium o Ježíši Kristu v Novém zákoně v Bibli a tam uvidíš, jak pomáhal mnoha lidem – a stejně tak chce pomáhat každému, i tobě, i dnes) a žádej o jeho pomoc (nejjednodušší způsob je modlitba – prostě mu řekneš „Pane Bože, prosím tě o to a to) – a jednoho dne uvidíš, že se mnohá tvá přání naplní.

P.S. Zkus se dále podívat na tento web, kde se můžeš přihlásit k odběru zábavných a interaktivních kurzů o Ježíši 😊.

Doporučená videa pro tebe:

To hlavní co je potřeba vědět.
Krásná písnička Ježíši od dětí.

Písnička pro děti.