Kdo jsi? / Dospělý muž / Lotr („Nikdo mě nemá rád“)

Jsem lotr a nikdo mě nemá rád

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Jo, někdy to dopadne, jak člověk vůbec neplánoval, a fakt se to v životě nepovedlo. V extrémním případě člověk sedí v base. Nebo zklamal, podvedl tolik lidí, že už ho nikdo nemá rád, nebo ne ti, o které by stál. Někdy za to člověk ani moc nemůže – z rozbité rodiny, neměl dobré vzory, okolí ho učilo lumpárny, a pak už to šlo od desíti k pěti, i když vlastně ani nechtěl. Jinému nevadilo být „drsný kápo“ a válcovat druhé ti možná přišlo normální, od malička v malém, až to dorostlo do ohromných rozměrů.

Můžeš ještě dostat druhou šanci?

Někdy to u lidí už moc nejde. Ale na Ježíši Kristu je úžasné, že on zemřel za všechny hříchy nás všech, aby nám mohlo být odpuštěno a pak vstal z mrtvých – abychom my dostali novou šanci, nový život, pokud si pro něj přijdeme k němu. Bez něj to už někdy napravit opravdu nejde… s ním ale určitě ano, vždyť právě proto přišel na zem, aby nám dal druhou šanci! V Bibli slíbil toto: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“ Jan 6:37

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Římanům 6:23
„Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ 1 Janova 1:9
„Já jsem přišel, aby (ti, kteří se mi vydají a jdou za mnou) měli život a měli ho v hojnosti.“ Jan 10:10
(Ježíš řekl o lehké ženě) „Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.“ Lukáš 7:47
Ježíš řekl (ženě, které hrozil trest smrti): „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ (Jan 8:11)
Co lotr na kříži, který prosí Ježíše o milost, a ten mu říká: „Budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23:43)

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Pokud stojíš o odpuštění a druhou šanci, Ježíš ti je dá. Požádej o ni – třeba slovy modlitby níže, a zkus ji nepromarnit, mohla by být poslední…

„Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi vzkříšený Boží Syn. Děkuji ti, že jsi zemřel na kříži za všechny moje hříchy. Odpusť mi je, prosím, a pomoc mi se od nich odvrátit. Buď mým Pánem a Spasitelem a dej mi druhou šanci žít dobrý život s tebou, tady i na věčnosti. A pomáhej mi, abych ji nepromarnil – ať dělám dobrá rozhodnutí a potkávám lidi, kteří mi budou pomocí k životu, ne nástrahou k dalšímu pádu. Moc ti děkuji, že mi odpouštíš a dáváš nový a věčný život. Amen.“

Požádal jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Jestli ses modlil upřímně, Ježíš ti odpustil a dal ti nový život, novou šanci. Nech se inspirovat příběhy lidí, kterým již pomohl změnit trosky jejich života v něco hezkého a smysluplného, a zkus najít i dobrý, živý křesťanský sbor, kde takových lidí uvidíš desítky – ti by měli vědět, jak ti pomáhat na tvé životní cestě, abys v pokušeních znovu nepadl. Tady můžeš zažádat o kontakt na takové společenství ve tvém okolí.

Doporučená videa pro tebe:

hqdefault
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

pohadka
Přehrát video

Evangelium o Ježíši není pohádka.

libor
Přehrát video
Příběh bývalého „lotra“ Libora.
zij-vecne
Přehrát video

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“

Příběh bývalého „lotra“ Libora.

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“