Co dále? / Zajímavé odkazy

Odkazy na zajímavé stránky a YouTube kanály

Zde nalezneš odkazy na zajímavý obsah s křesťanskou tématikou na českém internetu. Zvol si kategorii:

Odkazy na weby se zajímavým obsahem:

HledamBoha.cz – místo, kde můžeš hledat. Možnost položit otázku nebo spojit s e-koučem.

KurzyCodex.cz –  praktické internetové kurzy týkající se života a křesťanství.

Slovo pro každý den – každodenní krátké zamyšlení nad Božím slovem

KristusJežíš.cz – ​plno svědectví, videí, křesťanských filmů a článků o Ježíši.

Nové stvoření – materiály pro lidi, kteří touží po důvěrném vztahu s milujícím Bohem.

Bůh křesťanství – ​99 odpovědí na nejčastější otázky o Bohu.

Křesťan dnes – křesťanské internetové noviny.

Staleté kořeny – křesťanský projekt ke 100. výročí naší země.

Život víry – web oblíbeného křesťanského časopisu.

Juda – společenství, e-shop, vyučování, audio, proroctví.

Slovo víry – Slovem, mocí a Duchem nabitý on-line měsíčník zdarma.

Ihopp.org – mezinárodní dům modliteb v Praze. Chvály, uctívání a modlitby.

twr360 – křesťanské multimediální materiály v češtině.

Armáda spásy – křesťanská organizace zaměřená na pomoc potřebným lidem.

Teen Challenge – mezinárodní křesťanská organizace pro pomoc drogově závislým.

Odkazy na YouTube kanály se zajímavým video obsahem:

Nové stvoření – mnoho vynikajících videií, vyučování a kázání.

Dobrá zpráva – evangelizační videa a osobní svědectví o Pánu Ježíši.

Inspiration for Life – překlad inspirativních videí.

Novi Zelando – křesťanské videa ke slávě Ježíša Krista.

Alexander Barkóci – stovky kázání vynikajícího evangelisty a Božího služebníka.
Zázračná Božia moc – Boží moc a Ježíšovi zázraky se dějí i dnes. Důkazy nalezneš zde.

Neslyšící Bible – vynikající prorocká videa s českými titulky, od autora „Faulk 600“, vhodné spíše pro pokročilé křesťany.

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“