Kámen je odvalen, JEŽÍŠ ŽIJE! Z hrobu ke slávě VZKŘÍŠENÍ.

Pojďme si společně projít dle zápisu z evangelií klíčové události tří dnů, kdy byl Ježíš vydán do rukou lidu, zbičován, ukřižován, vložen do hrobu a slavně vstal z mrtvých. Získej poznání toho, co Ježíš vykonal pro celé lidstvo – a tedy i konkrétně osobně pro tebe. Ježíš žije, sláva Mu po věky věků! Amen.

Přehrát video