Jak číst Boží slovo a jak mu rozumět?

Bible je nebeskou Knihou života, které je třeba se pravidelně věnovat. Samotné čtení Bible nemusí být efektivní, ani užitečné, pokud čtenému nevěnujeme pozornost. Účinným a biblickým přístupem je tzv. rozjímání nad Božím slovem. Cílem je, aby Boží slovo přišlo do našeho srdce, nikoli pouze mysli, a proměnilo nás k obrazu Ježíše Krista.

Bůh chce, abychom Jeho slovu rozuměli, musíme však být vyučeni přímo od Boha (byť skrze Jeho služebníky), tedy vždy skrze Ducha Svatého. Dejme pozor na lidské doktríny a nauky, byť založených na biblických verších, mohou nás zavést do slepé uličky bez života z Boha. Jedině sám Pán Ježíš otevírá lidem Písmo, Své slovo. Chceš-li Písmu rozumět, požádej Ho o to! Krátké vyučování je zakončeno modlitbou za otevření Písma v Ježíšově jménu.