Kdo jsi? / Starší generace / Jsem plný (plná) života

Šťastné a spokojené stáří

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Možná patříš k těm šťastným, kteří měli a mají dobrý život, jsi plný (plná) sil a raduješ se ze svého partnera, dětí, vnoučat, pravnoučat. Vaše schopnosti i zdar jdou z generace na generaci, ať to je intelektuální kapacita, řemeslo, sportovní či umělecké nadání nebo láska k půdě a zemědělství. Můžeš se radovat z toho, že „dobré jablko nepadlo daleko od stromu“ a že tvůj život i rod jsou v mnoha ohledech požehnané. Něco v nás by pochopitelně chtělo, aby to tak zůstalo navždy, a přesto rozum říká, že to tak úplně není možné, nebo že to nemůžeš plně zajistit. Neduhy stáří se mohou začít objevovat, ti naši „mladí“ mohou dělat chyby i velké „kopance“ a, konec konců, jednou z tohoto světa všichni odejdeme. 

Přesto Pán Bůh nabízí něco, pomoc i ochranu, které jdou i nad ty naše největší schopnosti. V Bibli nás ujišťuje, že to On sám „všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti“ (Kazatel 3:11). Určitě je možné svěřit svoji duši Bohu a získat jistotu věčného života s Ním – a zároveň mu svěřit všechny své drahé a blízké lidi, na kterých nám tolik záleží (a klidně i dům, rodinnou firmu či statek). Bůh sám nás ujišťuje, že: „On je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne“ (2 Timoteovi 1:12).

Jednou z nejlepších a nejrozumnějších věcí, které v této situaci lze udělat, je požádat Ho o to. Možná máš malou víru a pamatuješ jen něco málo z lekcí náboženství ze svého dětství nebo z pár půlnočních na Vánoce v kostele. Ale velkému Bohu stačí i malá víra z upřímného srdce. Zkus mu, prosím, vyznat např. tuto modlitbu s vědomím, že pouhou vírou (a důvěrou) v Ježíše Krista jako Božího Syna člověk získává věčný život a všechna požehnání, které jsou v Něm pro nás připravena:

„Pane Bože, děkuji ti za veškeré dobro, které v životě potkalo mě i moji rodinu. Kde jsme chybovali a hřešili, odpusť mi, odpusť nám, prosím. Moc bych si přál, aby to požehnání, které máme, pokračovalo po celý můj život - a také v dalších generacích. Proto tě prosím, Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, přijď a vládni v mém životě i nad mojí rodinou jako skutečný Pán a Spasitel, dávej se nám všem poznávat, dopřávej nám život ve zdraví a s dobrou myslí, ochraňuj nás, rozmnožuj své požehnání v každé další generaci a daruj mně i mým potomkům vztah s tebou i věčný život, abychom jednou mohli být všichni šťastně na věčnosti spolu s tebou. Děkuji ti a tak jak umím věřím, že vstupuješ do mého života. Amen.“

Řekl/a jsi nyní upřímně tato slova Bohu a přijal/a tak Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Každá cesta začíná jen pouhým vykročením, a i z malého začátku může vyrůst veliké dílo po mnoho generací. Pán Bůh zná naše přání i obavy a vyslýchá upřímné prosby za nás i naše blízké. Proto mu můžeme v jedné zásadní modlitbě svěřit sebe i vše, co máme, a pak se klidně každý den krátce modlit i děkovat za ty naše blízké, i ty, kteří v něj ještě vůbec nevěří. Bůh bude na tvé modlitby odpovídat – a mnohdy se stane, že ti jednou velice poděkují!

Doporučená videa pro tebe:

hqdefault
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

pohadka
Přehrát video

Evangelium o Ježíši není pohádka.

jana
Přehrát video

„Lepší pozdě než později“ (příběh Jany).

zij-vecne
Přehrát video

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“

„Lepší pozdě než později“ (příběh Jany).

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“