Kdo jsi? / Starší generace / Jsem plný (plná) života

Šťastné a spokojené stáří

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Možná patříš k těm šťastným, kteří měli a mají dobrý život, jsi plný (plná) sil a raduješ se ze svého partnera, dětí, vnoučat, pravnoučat. Vaše schopnosti i zdar jdou z generace na generaci, ať to je intelektuální kapacita, řemeslo, sportovní či umělecké nadání nebo láska k půdě a zemědělství. Můžeš se radovat z toho, že „dobré jablko nepadlo daleko od stromu“ a že tvůj život i rod jsou v mnoha ohledech požehnané. Něco v nás by pochopitelně chtělo, aby to tak zůstalo navždy, a přesto rozum říká, že to tak úplně není možné, nebo že to nemůžeš plně zajistit. Neduhy stáří se mohou začít objevovat, ti naši „mladí“ mohou dělat chyby i velké „kopance“ a, konec konců, jednou z tohoto světa všichni odejdeme.

Přesto Pán Bůh nabízí něco, pomoc i ochranu, které jdou i nad ty naše největší schopnosti. V Bibli nás ujišťuje, že to On sám „všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti“ (Kazatel 3:11). Určitě je možné svěřit svoji duši Bohu a získat jistotu věčného života s Ním – a zároveň mu svěřit všechny své drahé a blízké lidi, na kterých nám tolik záleží (a klidně i dům, rodinnou firmu či statek). Bůh sám nás ujišťuje, že: „On je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne“ (2 Timoteovi 1:12).

Jednou z nejlepších a nejrozumnějších věcí, které v této situaci lze udělat, je požádat Ho o to. Možná máš malou víru a pamatuješ jen něco málo z lekcí náboženství ze svého dětství nebo z pár půlnočních na Vánoce v kostele. Ale velkému Bohu stačí i malá víra z upřímného srdce doprovázená touhou žít tak, jak se líbí Bohu.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

 Zkus mu, prosím, vyznat např.tuto modlitbu s vědomím, že odvrácením se od hříchů a následnou vírou (důvěrou) v Ježíše Krista jako Božího Syna, člověk získává příslib věčného života i přístup ke všem požehnáním, které jsou v Něm pro nás připravena:

„Pane Bože, děkuji ti za veškeré dobro, které v životě potkalo mě i moji rodinu. Kde jsme chybovali a hřešili, odpusť mi, odpusť nám, prosím, a pomoc mi žít tak, jak se tobě líbí. Moc bych si přál, aby to požehnání, které máme, pokračovalo po celý můj život - a také v dalších generacích. Proto tě prosím, Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, přijď a vládni v mém životě i nad mojí rodinou jako skutečný Pán a Spasitel, dávej se nám všem poznávat, dopřávej nám život ve zdraví a s dobrou myslí, ochraňuj nás, rozmnožuj své požehnání v každé další generaci a daruj mně i mým potomkům vztah s tebou i věčný život, abychom jednou mohli být všichni šťastně na věčnosti spolu s tebou. Děkuji ti a tak jak umím, věřím, že vstupuješ do mého života. Amen.“

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Každá cesta začíná jen pouhým vykročením, a i z malého začátku může vyrůst veliké dílo po mnoho generací. Pán Bůh zná naše přání i obavy a vyslýchá upřímné prosby za nás i naše blízké. Proto mu můžeme v jedné zásadní modlitbě svěřit sebe i vše, co máme, a pak se klidně každý den krátce modlit i děkovat za ty naše blízké, i ty, kteří v něj ještě vůbec nevěří. Bůh bude na tvé modlitby odpovídat – a mnohdy se stane, že ti jednou velice poděkují!

Doporučená videa pro tebe:

hqdefault
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

pohadka
Přehrát video

Evangelium o Ježíši není pohádka.

jana
Přehrát video

„Lepší pozdě než později“ (příběh Jany).

zij-vecne
Přehrát video

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“

„Lepší pozdě než později“ (příběh Jany).

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“