Kdo jsi? / Zájmy a povolání / Ezoterika a New Age

Ezoterika, horoskopy, věštba a duchovno

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Zajímá tě ezoterika, věštění, horoskopy a duchovno obecně? Chceš vědět, co pro tebe má připravena budoucnost, jaký je tvůj osud, popř. jestli by tě nějací léčitelé nemohli zbavit nemocí či bolestí těla nebo duše? Tak vítej – zjistíš, že můžeš získat ještě mnohem víc.

Ano, duchovní svět existuje. V Bibli je psáno, že „Bůh je Duch“ (Jan 4:24), že nás obklopuje neviditelný duchovní svět, v němž jsou stvoření andělé (zmíněni 216x – třeba ve známých vánočních textech o narození Ježíše v Betlémě). A stejně tak popisuje i to, že část z nich jsou padlí andělé, kteří jsou na straně zla.

A v duchovním světě probíhá komunikace. Bůh k lidem mluví – protože je takový, a protože nás miluje. Křesťané, kteří již Boha osobně znají, vědí a spokojeně žijí v tom, že základem Boží komunikace s námi je psané Boží slovo, Bible, skrze níž Bůh mluví do našeho srdce, vztahů a okolností velmi prakticky a moudře, a zároveň znají i aktuální Boží vedení v konkrétních situacích ve formě inspirovaných myšlenek (někdo by to nazval intuicí), snů, vidění, „pozoruhodných náhod“ … i skrze naše svědomí nám pomáhá rozlišovat mezi dobrem a zlem, a volit si tak dobrou přítomnost a budoucnost. A vše je velmi praktické, což může mnohé překvapit (mnozí si myslí, že křesťanství je o formálních obřadech někde v kostele, kdy se káže něco nesrozumitelného, co se stejně netýká ani srdce, ani života…). Ale Ježíš trávil tolik času s lidmi a měnil jejich životy – a chce zlepšovat i ten tvůj. Vždyť téměř všichni jsme prožili v životě nějaké varování, předtuchu či vnitřní „špatný pocit“ – a když jsme na to nedali, stalo se něco zlého: naletěli podvodníkům (koupili si tzv. „zázračné“ věci nebo poslali někam peníze, že z toho bude mnohonásobně víc, a nic), nebo ženy navzdory vnitřnímu tušení či nepokoji uvěřily slibu lásky a vztahu od svůdníka, kterému šlo „jen o jedno“, kolik jsme měli nejrůznějších varování – a pak se stal úraz, nehoda apod.

Nedivme se, že Bůh jako ten nejlepší Otec lidi – i tebe – chrání a chce pro tebe to nejlepší. Naopak, počítej s tím a chtěj z Jeho lásky přijímat a prožívat co nejvíce. Také ti přijde normální, že se děti na Vánoce těší na dárky a všechny si rozbalí a hrají si s nimi, ne? Tak proč bys ty nechávala Boží dary stranou?!? Je normální chtít dobro, a tedy i Boží dary, i Jeho péči, vedení a komunikaci s tebou.

Ještě je třeba říci, že komunikace probíhá i v té padlé části duchovního světa, takže mnozí citlivější lidé zažili i různé „noční můry“, děsuplné sny, jiní uvěřili našeptávání, že když v rodině byly vážné nemoci, budou je mít taky atd. Tj. ne vše, co nám přijde do mysli nebo se objeví ve snech, je od Boha. 

Jak to rozlišit – a co s tím dál? Z obou stran může např. přijít varování před něčím, ale Bůh dává vždy naději a nabízí řešení. Může ukazovat na zlo, hřích, ale zároveň, protože je dobrý, svatý a milující, tě v principu vždy zve k sobě a nabízí ti odpuštění, pomoc a „druhou šanci“ na lepší život, na lepší a radostnější přítomnost a budoucnost v Jeho lásce. Sny a myšlenky z „druhé strany“ buď slibují falešnou naději – a pak přinesou bolestivé zklamání, nebo jsou těžké, depresivní, násilné, beznadějné a vedou ke smrti. Zlo prostě není dobro, a pokud ti něco nabízí „druhá strana“, tak si za to nechává hodně zaplatit (a ještě jinde pováže tvoji duši). Zaplať za sezení s výkladem karet, léčitelské snažení či cokoliv jiného. A klasický postup je – třeba to trošku pomůže, ale určitě ne úplně, tak přijď příště znovu, zaplať víc, propříště ještě víc, a třeba nejen penězi, nakup o tom knihy a x dalšího … prostě business model vytvoření závislosti a následného využívání „oběti“ (např. takzvaně nevěřící Češi jsou mistři světa v utrácení za horoskopy 😊 … Těm věří, i když se tisíckrát nenaplnilo, co v nich bylo, ale věřit živému Bohu, který věrně plní své slovo i mnohé naše prosby-modlitby, to nám přijde mnohem méně logické??)

V Bibli je přitom mnoho příkladů duchovní komunikace a různě „kvalitních“ vykladačů a přístupů k ní. Když byl Bohem prorocky obdarovaný Josef v Egyptě, faraon dostal dva podobné sny o budoucnosti, které mu naháněly hrůzu. Nikdo z jeho rádců a mudrců mu je neuměl vyložit, tak poslali pro Josefa. Ten říká: „Což vykládat sny není věc Boží? Jen mi je vypravujte.“ (Genesis 40:8 – kdo opravdu žije s Bohem, ten se to může naučit – zná Boží srdce a slyší jeho hlas, proto v tom výkladu umí každému přinést živé Boží srdce, nejen mechanicky naučený výklad symbolů z nějakého snáře, který ti nikdy nemůže přinést vše, co ti Bůh přeje.) A tak Josef nejen sny vyložil, že bude sedm let hojnosti a pak sedm let neúrody, takže se Egypt musí připravit, aby přežil, ale farao ho díky tomu udělal i správcem Egypta a všech příprav – takže období hladu pak přežila celá říše.

Podobně měl ohromné sny babylónský král Nebúkadnesar, ale nikdo z jeho mudrců a hvězdopravců mu je neuměl vysvětlit, naopak krále otravovali tím, že se to snažili využívat ve svůj sobecký prospěch. A tak zásadní sny uměl vysvětlit a přinést skrze ně život jen Boží prorok Daniel. A jeho schopností vykládat sny a vést skrze to k živému Bohu a k dobrým řešením si vážili natolik, že strávil cca půl století jako klíčový poradce všech králů v říši…

Stejně tak hrály sny či zjevení andělů s poselstvím od Boha zásadní roli při narození Ježíše (vzpomeň si na vánoční příběhy z Betléma) či při vzniku církve a šíření křesťanství do celého světa. A z Boží strany to bylo vždy dobré, praktické do života – a Jím poslané sny a výklady se naplňovaly a naplňují, k radosti těch, kteří na ně správně reagují. Bůh je prostě jiný. On je vždy dobrý, On dopřává svobodu (a popisuje její meze a neblahé následky jejich překročení). Snad nejznámější verš v Bibli říká, že „Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna“ (Jan 3:16). Bůh ti neprodává, ale dává, protože tě miluje. Pán Ježíš Kristus přišel na tuto zem a zaplatil na kříži za naše hříchy, trápení a nemoci, abychom „měli život v hojnosti“ (Jan 10:10).

Třeba budeš dál hledat jen v ezoterice a různých „moderních“ duchovních proudech nebo starých pohanských rituálech, vždyť máš svobodu volby (a jejích důsledků). Ale nikde nenajdeš tolik jako u Ježíše Krista – On jediný ti rád odpustí všechny tvoje hříchy (pokud Mu je vyznáš a poprosíš Ho o odpuštění), úplně je smaže, jako by se nikdy nestaly, a může naprosto změnit tvůj úděl – tady za zemi i na věčnosti. S Ním můžeš vykročit do toho nového, druhého poločasu svého života bez strachů, výčitek a pocitů viny z toho, co se nepovedlo – naopak s radostným očekáváním a v jistotě Jeho přízně, Jeho pomoci. S Ježíšem můžeš hledat v tom dobrém duchovním světě – a samozřejmě i v tom viditelném – bezpečně a zdravě a můžeš zakoušet lásku, pomoc i štěstí a pohodu jak nyní, tak na věčnosti. To nejsou falešné sliby „růžové zahrady“, ale realita Boží dobroty – i když se budou dál objevovat problémy (protože žijeme v padlém světě), Bůh, Jeho láska a dobrota k tobě jsou neskonale větší než všechny problémy a starosti, které kdy budeš mít… Chceš tuto Jeho pomoc a Jeho život?

Pokud ano, můžeš Mu to říci třeba těmito slovy:

„Pane Bože, děkuji Ti za všechny projevy Tvé lásky a pomoci. Nauč mě je vidět mnohem víc. Odpusť, prosím, všechny mé chyby a hříchy, které mě od Tebe oddělovaly. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, děkuji, že jsi zemřel i za mé hříchy a vstal z mrtvých. Otevři a uzdrav moji mysl a srdce, ať mohu prožívat Tvoji dobrotu. Nauč mě v ní zůstávat a rozumět Ti, když ke mně mluvíš. Zvu Tě do svého života a otvírám Ti dveře svého srdce. Chci, abys v mém životě vládl Ty a Tvoje láska – tady i na věčnosti. Děkuji Ti. Amen.“

Řekl/a jsi nyní upřímně tato slova Bohu a pozval/a tak Ježíše do svého života?

Máš-li pochyby o existenci a skutečnosti, že Ježíš je opravdu živý Bůh a má tě rád, zkus se na Něj i přesto obrátit – požádej Boha, aby ti dal poznat pravdu a sám sebe ještě mnohem víc. Řekni Mu třeba toto: „Ježíši, jestli jsi, dávej se mi, prosím, poznat mnohem víc!“  Uděláš-li to s upřímným srdcem, jistě přijde den, kdy se ve tvém životě začne „něco“ dít – například podivuhodné věci, které nepůjde vysvětlit jen logicky, příliš mnoho dobrých „náhod“ a pomoci na to, aby se to mohlo stát „jen tak“. Bude ti přibývat vnitřních „důkazů“ a důvěry – a nezatvrdíš-li své srdce, tvé pochyby budou mizet a víc a víc uvidíš, že za tím vším je milující dobrý Bůh, který se ti skrze to dává poznat, znovu a intenzivněji. Hledej Boha, chtěj Jej poznat a nalezneš Jej. Pokud ti současná míra poznání Jeho a Jeho dobroty nestačí, jednoduše Ho čas od času opravdově požádej: „Pane Bože, dávej mi prosím víc a víc poznávat sám sebe a svoji dobrotu, dokud si tebou nebudu úplně jistý.“ I tak se může naplňovat známé zaslíbení: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Lukáš 11:9-10)

Navázání osobního vztahu víry s Ježíšem je vstupní branou k tomu, aby člověk jednou vydal sám sebe Ježíši, vyznal Jej svým Pánem a Spasitelem a následoval Ho. Ježíš je jedinou cestou k odpuštění všeho co se ti v životě nepovedlo a k získání věčného života. Protože tě Pán Bůh má rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23). Považujeme za důležité i toto zmínit a povzbudit tě, abys vztah s Ježíšem začal/a hledat a budovat. Budeš-li mít upřímný a pokorný postoj, On se ti dá poznat. Jakmile jednou prožiješ Ježíšovu lásku, moc a pravdu, jistě k Němu přijdeš i pro odpuštění a věčný život 😊!

Přejeme ti, ať začneš zakoušet to, co Izraelci, když se nepoddali fatalismu (tj. víře, že nemůžeš změnit svůj osud. Můžeš – oni to mnohokrát prožili jako celý národ, jak popisuje Žalm 126):
1 Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu.
2 Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: „Hospodin s nimi učinil velké věci.“
3 Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se.
4 Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země!
5 Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.
6 S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

​Můžeš to změnit ve svoji ranní modlitbu – „Pane Bože, když jsi pomohl tolika lidem, změň i MŮJ úděl, ať je šťastný a požehnaný s tebou – dneska i po celý můj život.“

A pokud chceš pomoci s výkladem některých snů či vidění pro svůj život, popř. se naučit rozumět Boží řeči ještě mnohem více, mohou ti s tím pomoci v mnoha probuzených sborech.

Doporučená videa pro tebe:

talire
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

tw-israel
Přehrát video

Boží moc a uzdravování v Ježíšově jménu na kameře.

okult-1
Přehrát video
Osobní příběh od věštění, karet a horoskopů k Ježíši.
doreen
Přehrát video
Doreen Virtue – od ezoteriky a New Age k živému Kristu!

Osobní příběh: „od věštění, karet a horoskopů k Pánu Ježíši.“

Od New Age k živému Kristu (silné svědectví)