Svaly, peníze a úspěch - je něco víc?

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Možná tu jsi spíše náhodou nebo se v tobě převládá přesvědčení, že víra je jen pro slabochy a lidi před smrtí. Ty to přeci „dáváš“, máš svaly, prachy, IQ, obdiv, úspěch za úspěchem (OK, občas se něco nepodaří každému, že…).

Dovol pár rychlých bodů na zamyšlení, které ti ukáží Boha úplně jinak, jako Boha, který není jen pro slabé, ale dopřává úspěch, chce úspěch a umožňuje tak úspěšný, naplněný život, že i borci žasnou.

Příběh mladého Davida, který porazil obra Goliáše, znají však všichni. Nebál se, znal Boha, porazil nepřátele a stal se dobrým králem (byť s chybami). Žádné „béčko“. Kéž bychom měli takové vládce! Stejně tak Bůh dal Šalamounovi moudrost, kterou neměl žádný jiný král na zemi a jezdili ho obdivovat z daleka. Na jeho dvoře se stříbrné věci už nepočítaly, bylo jich tolik, že už počítali jen zlato. Že by chudák? 🙂

Mnozí Izraelci si s Boží pomocí dokázali poradit s desítkami či stovkami nepřátel. Že by slaboši? 😊

Zajatý teenager Daniel se třemi kolegy se stali elitními poradci krále Nebukadnezara a jeho nástupců. Svojí moudrostí od Boha „desetkrát převyšovali“ zbytek elitních královských rádců. Že by hlupáci?  😊

Ježíš v podobenství o rozsévači říká, že můžeme nést „třiceti, šedesáti či stonásobnou úrodu“ V podobenství o hřivnách chválí toho, kdo ji rozmnoží desetinásobně, a tomu ještě přidá, zatímco ten, kdo nic užitečného nedělá, o své dary přijde. Představ si takové výnosy svých investic na burze… 😊

Bůh žehná tak moc, že se poušť mění v sad (stačí se zajet podívat do Izraele nebo na seznam jejich držitelů Nobelových cen za užitečné objevy)…

Všichni mají společné to, že každý v životě dostal nějaké obdarování, a oni se rozhodli rozmnožovat nejen sami, ze své vlastní síly a pro svůj vlastní prospěch, ale pozvali do toho Boha, aby jejich zdar mohl být řádově větší. Pochopili, že kombinace Božího požehnání a obdarování a lidské píle a nezlomného ducha dokáže mnohem větší divy.

Můžeš se svými schopnostmi pokračovat sám, a asi se ti v životě mnoho podaří, i když ve čtyřiceti, padesáti letech i borec začne cítit, že už to není „ono“. Nebo můžeš zkusit do svého života pozvat Boha a jeho vládu, jeho dary a schopnost je rozmnožit, že z toho budeš mít užitek a radost nejen ty, ale i mnozí další. Možná zjistíš, že právě tento motiv měla řada ušlechtilých rytířů a šlechticů ve středověku nebo velkých mecenášů dnešní doby – a právě proto se stali výjimečnými.

Zvládneš toho v životě víc sám, než bys toho zvládl ještě s Boží pomocí navíc? Pokud tě historické i současné postavy požehnaných „borců“ inspirují a chtěl bys tu Boží pomoc navíc k tomu, co již máš a umíš, zkus mu to říci třeba takto:

​​​​„Bože, moc tě neznám, ale když jsi dělal divy v životech druhých, můžeš vést a žehnat i mě a používat i mé schopnosti tak, že se budou dít divy a bude mnohem více dobra a úspěchů, než kdybych žil bez tebe? Pane Ježíši, dávej mi poznávat, jaký doopravdy jsi, a působ ve mně svojí mocí a moudrostí. A v tom všem mi dávej prožívat, že mě máš rád.“

Řekl jsi nyní tato nebo podobná slova Bohu?

(A to jsme ani nemluvili o tom, že Ježíš dokázal milovat všechny tak, že dobrovolně zaplatil za naše hříchy, abychom mohli získat odpuštění a věčný život, ani o tom, že Bůh pak Krista vzkřísil z mrtvých a nabízí věčnost každému, kdo ho o to požádá. To už je opravdu „jiný level“ 😊 )

Doporučená videa pro tebe:

hqdefault
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

pohadka
Přehrát video

Evangelium o Ježíši není pohádka.

borec
Přehrát video

Osobní příběh borce – od tragédiích k Bohu.

zij-vecne
Přehrát video
Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“

Osobní příběh borce: „od tragédií k živému Bohu.“

Nick, narozený bez rukou a nohou, se tě ptá: „Znáš Boha?“