Úspěšná žena a kariéra

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Možná jsi mimořádně nadaná a ve světě managementu, vědy či sportu stoupáš nebo jsi stoupala jako raketa. Možná se ti otevřely netušené možnosti ke kariéře, cestování, poznávání světa, a svojí pracovitostí jsi dosáhla skvělých výsledků. Možná tě někdo ve vztahu tak strašně moc zranil a podvedl, že tvůj obranný mechanismus křičel: „Tohle už nikdy nechci zažít“, že ses uzavřela dalším vztahům a představě o rodině.

A i když se ti v mnohém velmi době daří, část tebe nějak ví, že „není dobře člověku samotnému“. Když se ptali matky Terezy, kterou nemoc považuje na světě za nejhorší, neřekla ani AIDS, ani rakovinu, ale samotu, které není ušetřena ani ta nejlepší manažerka či mistryně světa. Kdy nemá, s kým sdílet své nitro, svoji radost, naděje, úspěchy – či smutek a bolest.

Bůh rozumí tvému obdarování, kariéře – i případné bolesti, a může ti pomáhat s obojím. Dovolíš mu to? Vždy mu můžeš svými slovy říci, po čem toužíš, i čeho se obáváš a co tě bolí – a často uvidíš, jak „se něco dá do pohybu“. Něco v tvém srdci, lidé či okolnosti kolem tebe – Bůh začne jednat.

Zkus ho k tomu pozvat třeba těmito slovy:

​„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, děkuji ti za všechna obdarování a schopnosti, které mám. Pomoz mi je co nejvíce rozvíjet a zužitkovat. A zároveň prosím, přijď do mého života jako můj Pán a Spasitel, odpusť mi, co se mi nepovedlo, uzdravuj vše, co mě bolí, a dej mi zažívat jak tvoji blízkost a lásku, tak postupně i dobré vztahy s lidmi, které vydrží. Děkuji, že ve tvém vzkříšení mám nyní i jistotu věčného života. Amen.“​

Řekla jsi nyní upřímně tato slova Bohu a přijala tak Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Navzdory i těm největším úspěchům nejsme imunní vůči obyčejné lidské bolesti a zklamání života. A někdy se potřebujeme z nich vyřvat či vybrečet. Na jednom místě v tvém srdci nemůže být najednou jak bolest, tak pohoda. Neboj se toho – Bůh tě uslyší, a když mu dovolíš tě z toho uzdravovat, může tvé nitro a tvoji budoucnost plnit věcmi, zážitky i lidmi, v které jsi již ani nedoufala.

​Bůh bude přebývat mezi nimi … on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. … Ani žalu ani bolesti už nebude … Bůh bude tvořit nové. (Zjevení Janovo 21:3-5)

Doporučená videa pro tebe:

talire
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

dite-uzdraveni
Přehrát video

Srdce naší dcery se zastavilo… potom přišel Ježíš.

daniela
Přehrát video

Osobní příběh kariérně velmi úspěšné Daniely.

smysl-zivota
Přehrát video

Jaký je smysl života?

Osobní příběh kariérně velmi úspěšné Daniely.

Osobní příběh Heleny a také o knize, která ji změnila život.

Chceš osobně poznat Boha? Pozvi Pána Ježíše právě teď do svého života!

Ježíš je víc než jen historická osobnost, On je Boží Syn, On je Spasitelem lidstva. On je ten, který zemřel za hříchy lidí a byl vzkříšen. Není jiné cesty k Bohu (ale ani do věčnosti / do nebe), než skrze Pána Ježíše Krista. A nyní Ježíš čeká, zda-li Mu otevřeš své srdce, aby i tebe mohl očistit od tvých hříchů (vin) a naplnit tě Božským životem – a ty jsi pak mohl(a) začít žít nový život s Bohem jako Boží dítě. K tomu je třeba:

  1. uvědomit si a vyznat Bohu svou hříšnost (která spočívá hlavně v tom, že žiješ bez Boha / nezávisle na Bohu)
  2. vírou přijmout Ježíše, Božího Syna, za svého osobního Pána a Spasitele (tzn. vložit důvěru v Něj, Jeho oběť za tvé hříchy a Jeho vzkříšení) a požádat Ho, aby se ujal vedení tvého života.
To můžeš udělat hned teď v modlitbě (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej v tom žádnou složitost). Bůh tě zná 😊. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Pane, odpusť mi mé hříchy a očisti mě od nich. Věřím v Tebe, ve Tvé vzkříšení a vyznávám Tě jako svého osobního Pána a Spasitele. Pane Ježíši, přijímám Tě právě teď. Děkuji, že vcházíš do mého života jako můj Pán. Uzdrav mě, dej mi život věčný a veď mě mým novým životem s Tebou. Amen."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán  (poznámka: nemusíš u toho nic zvláštního cítit ani prožívat).

Následně můžeš začít žít novým životem s Ježíšem: pod jeho vedením, ochranou a autoritou a začít poznávat Boha osobně.

Přijal(a) jsi nyní v modlitbě Ježíše za svého Pána a Spasitele?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“