Kdo jsi? / Dospělá žena / Kariéra

Úspěšná žena a kariéra

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Možná jsi mimořádně nadaná a ve světě managementu, vědy či sportu stoupáš nebo jsi stoupala jako raketa. Možná se ti otevřely netušené možnosti ke kariéře, cestování, poznávání světa, a svojí pracovitostí jsi dosáhla skvělých výsledků. Možná tě někdo ve vztahu tak strašně moc zranil a podvedl, že tvůj obranný mechanismus křičel: „Tohle už nikdy nechci zažít“, že ses uzavřela dalším vztahům a představě o rodině.

A i když se ti v mnohém velmi době daří, část tebe nějak ví, že „není dobře člověku samotnému“. Když se ptali matky Terezy, kterou nemoc považuje na světě za nejhorší, neřekla ani AIDS, ani rakovinu, ale samotu, které není ušetřena ani ta nejlepší manažerka či mistryně světa. Kdy nemá, s kým sdílet své nitro, svoji radost, naděje, úspěchy – či smutek a bolest.

Bůh rozumí tvému obdarování, kariéře – i případné bolesti, a může ti pomáhat s obojím. Dovolíš mu to? Vždy mu můžeš svými slovy říci, po čem toužíš, i čeho se obáváš a co tě bolí – a často uvidíš, jak „se něco dá do pohybu“. Něco v tvém srdci, lidé či okolnosti kolem tebe – Bůh začne jednat.

Zkus ho k tomu pozvat třeba těmito slovy:

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, děkuji ti za všechna obdarování a schopnosti, které mám. Pomoz mi je co nejvíce rozvíjet a zužitkovat. A zároveň prosím, přijď do mého života, odpusť mi, co se mi nepovedlo, uzdravuj vše, co mě bolí, a dej mi zažívat jak tvoji blízkost a lásku, tak postupně i dobré vztahy s lidmi, které vydrží. Děkuji Ti za to. Amen.“

Řekla jsi nyní upřímně tato slova Bohu a pozvala tak Ježíše do svého života?

Máš-li pochyby o existenci a skutečnosti, že Ježíš je opravdu živý Bůh a má tě rád, zkus se na Něj i přesto obrátit – požádej Boha, aby ti dal poznat pravdu a sám sebe ještě mnohem víc. Řekni Mu třeba toto: „Ježíši, jestli jsi, dávej se mi, prosím, poznat mnohem víc!“  Uděláš-li to s upřímným srdcem, jistě přijde den, kdy se ve tvém životě začne „něco“ dít – například podivuhodné věci, které nepůjde vysvětlit jen logicky, příliš mnoho dobrých „náhod“ a pomoci na to, aby se to mohlo stát „jen tak“. Bude ti přibývat vnitřních „důkazů“ a důvěry – a nezatvrdíš-li své srdce, tvé pochyby budou mizet a víc a víc uvidíš, že za tím vším je milující dobrý Bůh, který se ti skrze to dává poznat, znovu a intenzivněji. Hledej Boha, chtěj Jej poznat a nalezneš Jej. Pokud ti současná míra poznání Jeho a Jeho dobroty nestačí, jednoduše Ho čas od času opravdově požádej: „Pane Bože, dávej mi prosím víc a víc poznávat sám sebe a svoji dobrotu, dokud si tebou nebudu úplně jistý.“ I tak se může naplňovat známé zaslíbení: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Lukáš 11:9-10)

Navázání osobního vztahu víry s Ježíšem je vstupní branou k tomu, aby člověk jednou vydal sám sebe Ježíši, vyznal Jej svým Pánem a Spasitelem a následoval Ho. Ježíš je jedinou cestou k odpuštění všeho co se ti v životě nepovedlo a k získání věčného života. Protože tě Pán Bůh má rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život stále, až do tvé poslední chvíle na této zemi. Ale, až ta poslední chvíle přijde, jak nám sděluje Boží slovo, pak už to nebude možné změnit. Půjdeme na věčnost s tím, co jsme si vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23). Považujeme za důležité i toto zmínit a povzbudit tě, abys vztah s Ježíšem začal/a hledat a budovat. Budeš-li mít upřímný a pokorný postoj, On se ti dá poznat. Jakmile jednou prožiješ Ježíšovu lásku, moc a pravdu, jistě k Němu přijdeš i pro odpuštění a věčný život 😊!

Navzdory i těm největším úspěchům nejsme imunní vůči obyčejné lidské bolesti a zklamání života. A někdy se potřebujeme z nich vyřvat či vybrečet. Na jednom místě v tvém srdci nemůže být najednou jak bolest, tak pohoda. Neboj se toho – Bůh tě uslyší, a když mu dovolíš tě z toho uzdravovat, může tvé nitro a tvoji budoucnost plnit věcmi, zážitky i lidmi, v které jsi již ani nedoufala.

​Bůh bude přebývat mezi nimi … on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. … Ani žalu ani bolesti už nebude … Bůh bude tvořit nové. (Zjevení Janovo 21:3-5)

Doporučená videa pro tebe:

talire
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

dite-uzdraveni
Přehrát video

Srdce naší dcery se zastavilo… potom přišel Ježíš.

daniela
Přehrát video

Osobní příběh kariérně velmi úspěšné Daniely.

smysl-zivota
Přehrát video

Jaký je smysl života?

Osobní příběh kariérně velmi úspěšné Daniely.

Osobní příběh Heleny a také o knize, která ji změnila život.