Co dále? / Bible a knihy ke stažení

Bible a křesťanské knihy ke stažení

Zde nalezneš odkazy na nejdůležitější knihu – Bibli a dále další doporučené knihy, z nich některé si můžeš přímo stáhnout. Zvol o co máš zájem:

Bible (on-line, audio, do mobilu):

Bible (on-line ke čtení)

Biblenet.cz – český ekumenický překlad
Studijní bible (možnost mnoha dalších překladů)
Bible 21 – překlad 21.století
Slovo na cestu – moderní překlad pro naprosté začátečníky
Bible.com – biblický portál a sociální síť, biblické plány

Bible (k poslechu jako audio)

Nový zákon (ekumenický překlad) – profi dabing, video
Bible 21 – profesionální dabing Nového zákona, ke stažení
Posloucháme Bibli – amatérský dabing, celý Starý zákon

Bible v elektronické podobě ke stažení

Tištěnou Bibli koupíš v každém dobrém knihkupectví, třeba zde. V překladu 21.století si ji můžeš stáhnout i tady:

Bible do mobilu (tabletu)

Bible v mobilu je vždy po ruce! Pro čisté čtení Písma, porovnávání překladů a označování poznámek doporučujeme aplikaci „MyBible“. Aplikace „Bible“ umožňuje propojení s křesťany, vytváření obrázků z biblických veršů a především nabízí mnoho plánů, které ti pomohou se studium a orientací v Bibli.
Android     III     iOS
Android     III     iOS

Bible – Boží slovo, sestává ze Starého a Nového zákona, existuje ve více překladech, pro první čtení doporučujeme ekumenický překlad nebo překlad 21.století, pro studijní a hloubkové studium doporučujeme Studijní překlad (KMS) nebo Pavlíkův studijní překlad. Překlad „Slovo na cestu“ se čte velmi dobře, ale pro jeho volnost jej doporučujeme kombinovat s dalšími překlady.

Doporučujeme začít s Novým zákonem, je dobré mít „svou“ Bibli, kde si budeš podtrhávat verše, které ti Duch svatý ukáže 😊

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.“ (2.Timoteovi 3:16-17)

Bible má více rovin, někdo ji čte jako historický dokument a záznam dějin (kterým také je), druhý v ní hledá návod na zbožný život, další v ní nachází informace o Bohu o Jeho záměrech a charakteru a také o sobě. Úžasných a důležitých informací je Bible plná. Avšak nejdůležitější rovina Božího slova je, že jde o slovo živé a stále pracující. V těch slovech je „duch a život“, všechna slova a věty z Bible jsou potravou pro lidského ducha, nejvnitřnější část tebe, kterou Bůh stvořil pro kontakt se Sebou samým. Božím slovem se tak můžeš sytit, jíst jej, pít jej – a ono bude v tobě růst a sílit, aby vykonalo to, co Bůh vykonat chce. Když je opakovaně (a nejlépe nahlas) čteš a vírou je přijímáš, začnou tě ty slova proměňovat a budovat. Proto je Bible jako živé Boží slovo, vdechnuté Duchem Božím, pro křesťana něčím nenahraditelným. Bible tak není pouze studnicí úžasného poznání, ale obsahuje život.

Doporučené křesťanské knihy:

Jakkoli je Bible (jako neměnné živé slovo Boží) základem pro každého věřícího, může být velmi vhodné doplnit studium a vstřebávání Písma dalšími knihami, které stojí právě na Bibli/jsou inspirované Duchem svatým. Z mnoha křesťanských titulů ti doporučujeme následující tituly.

Pozn.: z uvedení odkazů na e-shopy nemáme žádné provize ani výhody, jde nám o to, abys mohl/a získat snadno dobré knihy a pokročit tak ve víře.

Knihy vhodné do začátku (a na každý den)

Základy biblického způsobu života (H. Hartwig) – zde ke koupi
Setkání se spásou (kolektiv autorů, KMS) – zde ke koupi
​Denně s Ježíšem (Selwyn Hughes) – zde ke koupi
​Základy křesťanského života (Derek Prince) – zde ke koupi
​Přijímat Boží víru (Peter Game) – zde ke koupi
Normální život křesťana (Watchman Nee) – zde ke stažení
Bohu na tobě záleží (Derek Prince) – zde ke koupi
Ježíš tě volá (Sarah Youngová) – zde ke koupi
Pokrm víry – jaro, léto, podzim, zima (K. E. Hagin) – zde ke koupi
​Bůh: svržení předsudků a mýtů (Petr Fiedor) – zde ke koupi

Knihy pro pokročilé studium

Zde velmi záleží do jaké oblasti tě Bůh povolává, ale neuděláš chybu když se zaměříš na tyto autory:

Derek Prince (biblický učitel) – zde ke koupi
Kenneth E.Hagin (učitel víry) – zde ke koupi
Rick Joyner (např. edice strhávání duch. pevností) – zde ke koupi
​Alan Vincent (duchovní boj) – zde ke koupi
James W.Goll (témata týkající se prorockých darů) – zde ke koupi
​Watchman Nee (biblický učitel) – zde ke koupi
Jentezen Franklin (knihy o půstu) – zde ke koupi

Následují odkazy na křesťanská on-line knihkupectví. Věř nebo ne, žádné provize ani výhody z uvedení odkazů nemáme, jde nám o to, abys mohl/a získat snadno dobré knihy a pokročit tak ve víře.

KMS – vydavatelství a e-obchod Křesťanské Misijní Společnosti, obsahuje nahrávky z jejich konferencí a tituly, které jinde nesežete
JUDA – vydavatelství a e-obchod Juda obsahuje výborné křesťanské knihy a autory, které jinde nesežete, rádi pomohou s výběrem
Postilla – vydavatelství a e-shop, autoři jako Derek Prince a Jentenzen Franklin, i mnoho nahrávek z konferencí
Proud – vydavatelství a e-obchod publikací od autorů Watchman Nee a Witness Lee
Samuel – velký e-obchod s křesťanskými tituly, osobní přístup
Gimel – velký křesťanský e-obchod
Křesťanská kniha – křesťanské on-line knihkupectví
ELogos.cz – křesťanská literatura a hudba
Úsvit – křesťanské internetové knihkupectví

Vybrané knihy zdarma ke stažení:

Můj nový život v Kristu (R.Kubíček) – stručný základní souhrn pro nové věřící (0.7MB, pdf).

Řekni jim, že je miluji (Joyce Meyer) – krátká kniha o tom nejdůležitějším ve vztahu s Bohem (2MB, pdf)

Jak být vedeni Božím Duchem (Kenneth Hagin) – kniha popisuje a radí, jak může být křesťan veden Duchem Božím (pdf).

Normální život křesťana (Watchman Nee) – důležitá kniha, vhodná pro každého kdo chce jít za Pánem Ježíšem (0.7 MB, pdf).

Išiel som do pekla (Kenneth E. Hagin) – silné osobní svědectví o záchraně před věčným zahynutím (0.3 MB, pdf).

První učedníci strávili s Ježíšem tři roky. Kráčeli s Ním a naslouchali všemu, co k nim mluvil. Přesto těsně před ukřižováním řekl Ježíš svým nejlepším přátelům, že je musí opustit, aby mohl přijít Duch Svatý – a že to tak pro ně bude mnohem lepší. Jestliže to platilo pro učedníky, kteří s Ježíšem trávili každičký den, o co víc potřebujeme Ducha Svatého v našem životě dnes my?

V tomto poselství vás John Bevere seznámí s Duchem Svatým. Zjistíte mnohé o Jeho osobnosti, Jeho moci a o tom, jak Jej můžete poznat lépe. Nehledě na to, kde se momentálně s Bohem nacházíte, vyučování Duch Svatý: Seznámení vám pomůže přiblížit se Tomu, který vás horlivě miluje.

​Život zde na zemi je jako pára, a přesto mnoho lidí žije, jako by už potom nebylo vůbec nic. To, jak prožijeme tento život, však rozhodne o tom, jak strávíme věčnost. Bible nás učí, že jsou pro věřící připraveny různé odměny. Někteří budou hledět na to, jak vše, čeho dosáhli, shoří v plamenech. Na druhé straně škály odměn budou ti, již budou kralovat se samotným Kristem.John Bevere se opírá o principy z 2. Korintským 5,9-11 a připomíná nám, že se všichni věřící postaví před Krista, aby přijali, co si za svůj život zaslouží. Mnoho z nás prožije šok z uvědomění, že jsme většinu svého života promrhali věcmi, které nemají věčnou váhu ani odměnu.

Jak tedy žít, aby se náš život počítal? V knize S ohledem na věčnost se dozvíte, jak objevit své povolání a jak rozmnožit, co Vám Bůh dal. Když se na vše začnete dívat z pohledu věčnosti, přijmete moc dělat to, co vytrvá.

Boží Slovo je meč, který mnohem raději studujeme, než jej používáme. Je načase, abychom dali ženám meč a sledovali, jak propojují nebe se zemí. Po celém světě se ženy stávají terčem předsudků, obchodu se sexem, zneužívání a dokonce vyvražďování. Lisa Bevere konstatuje, že tyto útoky vypovídají mnohem více o tom, kým se ženy mohou stát v budoucnu, než o tom, kým byly v minulosti.

V knize Děvčata ve zbrani vysvětluje, že duchovní nepřítel usiluje odzbrojit ženy na všech úrovních. Je načase, aby se ženy staly hrdinkami. Takovými, jakými je Bůh stvořil: odvážnými, schopnými rozeznání, odpuštění, moudrými.

Je načase uchopit svůj meč a stát se hrdinkou.

Bylo nebylo … Manželství existuje od věků. Je to smlouva, jež spojila jednoho muže a jednu ženu. Spoutala je dohromady. Toto spojení je oba učinilo silnější a vznešenější, mnohem zářivějším vyjádřením toho, kým mají být. Společně se stali lepšími, než by každý byl o samotě. Svatební obřad byl ustanoven už od počátku. Je to slavnostní brána pro počátek jejich vztahu „a žili spolu šťastně až dodnes“. Každé rozhodnutí a skutek byly navrženy proto, aby budovaly život, jenž jejich svazek představoval. Manžel a manželka vstoupili s propletenýma rukama, srdci a hlasy do neznáma, aby vyjádřili lásku jejich Stvořitele.

Jak jsme o tento přenádherný příběh lásky přišli? V knize Příběh manželství vás John a Lisa Bevereovi zvou, abyste znovu objevili Boží původní plán. Nehledě na to, jste-li v manželství, svobodní či zasnoubení, váš příběh je součástí toho Božího.

Proč to dobré bez Boha nestačí? Když je to dobré, tak to musí být od Boha, nebo ne? V dnešní době nám termíny dobré a od Boha připadají jako synonyma. Jsme přesvědčeni, že to, co se všeobecně přijímá za dobré, musí být také automaticky v souladu s Boží vůlí. Štědrost, pokora, spravedlnost – dobré. Sobectví, arogance, krutost – špatné. Rozdíl mezi nimi se zdá být zjevný.

Je to ale opravdu všechno? Jestliže je dobro tak zjevné, proč potom Bible říká, že potřebujeme rozlišení, abychom je rozeznali?

Kniha Dobré nebo od Boha není jen dalším svépomocným poselstvím. Tato kniha vás nejen vybídne, abyste změnili své chování, ale také mnohem víc. Zmocní vás, abyste mohli spolupracovat s Bohem na takové úrovni, že to změní každou oblast vašeho života.

Poznámka k autorským právům: Knihy od Johna a Lisy Bevere jsou zde nabízeny jako odkazy na jejich web, kde jsou tyto knihy poskytovány zdarma ke stažení. Knihu „Můj nový život v Kristu“ poskytujeme s vědomím autora. Ostatní obsah není umístěn (hostován) na tomto webu.