Kdo jsi? / Potřebuji pomoc / Závislost na kouření

Závislost na kouření

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Cigarety. Kdysi to byla legrace, způsob, jak si připadat dospělejší, přifouknout svoje ego, získat obdiv holky nebo vstupenku do party starších. Potom to pomáhalo uklidnit nervy u zkoušek, v průšvihu, jakémkoli stresu – až to přerostlo v závislost. Možná to máš většinou „pod kontrolou“ a zatím jich je pár denně, jen nárazově víc, ale počet narůstá. Nebo už máš pravidelně deset denně, popř. krabičku, jiní musí dvě, někteří i tři… Většinou ještě přijde to chvilkové uspokojení, stále víc jde (nebo půjde) jen o to uklidnit třesoucí se ruce/nervy a tu nutkavost v mysli, kdy už nejde se soustředit na nic jiného…

Neřešme teď, kolik jich je, jestli to „máš pod kontrolou“ nebo „kdo za to může“. Víme, že se z toho stává či stala závislost, past – a že z ní nejde snadno ven, i když jsi to x-krát zkoušel(a) – nebo budeš zkoušet.

Chceš z té pasti pomoc? (Nebo hledáš pomoc pro někoho ze svých blízkých?) Prosím, dočti tento text, popř. pak zareaguj na nabídku na konci.

Světských způsobů, jak se vypořádat s problémy, je celá řada. Nejdřív předstírej, že žádný problém není, popř. že „to máš pod kontrolou“ a můžeš kdykoliv přestat (to je alespoň chvíli mantra všech závislých). Pak, že můžeš přestat, kdykoliv budeš chtít, ale zrovna teď nechceš / nemusíš / nepotřebuješ (odložíš řešení do budoucna, což uleví tvému svědomí teď, ale problém poroste).

Když už to řešit chceš, tak klasika je – přeříkej si fakta (cca každý druhý kuřák dostane rakovinu plic, to nechceš; popř. krabička denně stojí stovku, za měsíc 3000, za rok to je pěkná dovolená, to chceš) – a poruč si vůlí. To některým vážně zabere a stačí, když duchovní či fyziologická závislost ještě není silnější než jejich argumenty a vůle (často to zabere v těhotenství kvůli miminku – protože láska je ten nejsilnější motiv na světě). Co když ale tvoje vůle není tak silná – a vnitřní stavy či vnější okolnosti, které tě povzbuzují ke kouření, jsou silnější? Ono ty lékařsky doložené nově vytvořené nervové cestičky v mozku, ta nová „centra odměny/úlevy“ mají svoji sílu… Nebo si jen počkají na tvoji „slabou chvilku“ a znova tě dostanou (typicky – novoroční předsevzetí nepít, nekouřit, cvičit … vydrží 2-3 týdny a pak do toho člověk spadne znovu; periodické stresy v práci atd).

Každý, kdo někdy plel na zahradě, ví, že když utrhneš plevel nad zemí a „neviditelné“, ale skutečné kořeny v ní necháš, tak vyroste znovu. Jinými slovy – řešil(a) jsi důsledně příčiny, proč si začal(a) kouřit, nebo se snažíš řešit jen ty viditelné důsledky? Většina chlapů začala jako kluci, kdy se chtěli postrašit, udělat se větší, lepší, než byli. Z dálky to teď je „sranda“, malichernost, ale v principu – neprožíval jsi dostatek přijetí a jistoty, nebyl jsi spokojený sám se sebou takový, jaký jsi byl, a chtěl jsi být někdo jiný, starší, lepší, úspěšnější, hodnější obdivu… z toho rostla ta nespokojenost a vzdor. Teď už jsi velký chlap a tohle dávno vědomě neřešíš, ale co tam dole v srdci, nebyla tam kdysi (a není tam stále někde – byť ubitá, zašlapaná) touha po bezpodmínečné lásce, pozornosti a přijetí – tebe takového, jaký jsi, aniž by ses musel namáhat a dělat se lepším? Láska je totiž nejen ten nejsilnější motiv na světě, ale i naše nejsilnější touha a přání (společně s touhou po věčnosti či nesmrtelnosti, byť to si většina uvědomuje až později v životě).

Mnohé ženy/dívky začaly také ze strachu ze selhání (uklidnit ty nervy, co když to nevyjde), který maskuje strach z odmítnutí (kdybych neuspěla, vysmějí se mi, zkritizují mě, klesne moje hodnota, jak bych to unesla), a tedy opět jednou z hlavních příčin byl nedostatek bezpodmínečné lásky a přijetí v dětství, který nás vnitřně poháněl to něčím doplnit, nahradit (a kouření zdaleka nemusí být jediný – nebo ten nejzávažnější způsob a následek, vždyť víš).

Kdybys věděl(a), že Bůh, který je absolutní láska, zosobnění všeho dobrého, který tě (samozřejmě s „pomocí“ tvých rodičů 😊) stvořil dobře a rád, protože se na tebe těšil, chtěl s tebou být od malička, v dětství, teen věku se všemi tvými průšvihy a ne-zrovna-moudrými nápady, chce s tebou být v dospělosti až do šedin a nabízí ti, že s ním můžeš strávit celou věčnost, tento Bůh, který tě vždy miloval a vždy milovat bude, takže „unese“ popř. pomůže vyřešit každý tvůj průšvih, nezdar či nedostatek (jak dokázal na kříži, kde Ježíš již dávno umřel za každý tvůj hřích, nemoc, slabost i prokletí, abys z nich mohl(a) být vysvobozen(a)) – kdybys tohle všechno věděl(a) a prožíval(a), musel(a) bys začít kouřit (nebo spadnout do jiné závislosti)?

A kdybys tohle – vše prostupující lásku a přijetí samotného Boha, Jeho radost z tebe, Jeho moc a pomoc narovnat a uzdravit tvé nitro, napravit tvůj život a dát mu ještě lepší obsah a smysl – začal(a) prožívat silněji než cokoliv jiného, zbylo by tam ještě místo pro nutkání kouřit?

Tolik lidí uvěřilo v Ježíše Krista a Jeho věčnou lásku a vydali Mu svůj život, aby jí byli naplněni – a prožili vysvobození ze závislostí, protože deficity a nenaplnění touhy v hlubinách jejich srdce začal plnit Bůh sám. Někteří to prožili okamžitě, jiní jako proces (ach ty hříšné cestičky odměny/úlevy v mozku, ty se nechtějí jen tak vzdát…), ale s Boží pomocí to zvládají – a z definice vždy mohou zvládat. Když Bůh vzkřísil Krista z mrtvých, jak se slaví každé Velikonoce, tak Jeho moc určitě bohatě stačí na změnu těchto naučených spojů – bude ti mj. pomáhat vytvářet si nové a mnohem lepší „cestičky odměny a naplnění“. Sám věčný Bůh tě totiž zve do osobního vztahu se sebou samotným, kdy ti říká: „Miluji tě milováním věčným“ (Bible, Jeremiáš 31:3) – a tu moji lásku můžeš zakoušet každý den a v různých formách. Chceš?

Možná si pod tím neumíš mnoho představit a Bůh či křesťanství pro tebe znamenaly jen poloprázdný studený kostel. Podívej se, prosím, na jednu živou chválu, kde uvidíš Bohem naplněnou zpěvačku, správného týpka – řečníka (od 6:48), kapelu i zástup – uvidíš, že to není „fake“, že to nehrají, nepředstírají, že jsou s Ním opravdu šťastní … protože On dokázal naplnit jejich srdce tak, že se nepotřebují opíjet, kouřit ani jinak ubíjet svoji vnitřní prázdnotu. Žádná tam již nezbyla – všechno to naplnila láska a dobrota Boží, že mají bohatě na rozdávání…

S Bohem a s Jeho pomocí můžeš přestat kouřit. A můžeš získat neskonale víc. Jen mu „musíš“ otevřít ty svoje třinácté komnaty a nechat Ho tě milovat víc a intenzivněji, než kdy křičely ty deficity lásky, pozornosti a přijetí – a než jak teď „fungují“ ty náhražky toho, po čem jsi toužil(a). Možná se ti zdá divné, kam ses to dostal(a), ale každý ten zemědělec naprosto jistě ví, že když přetrhne kořen, celá ta rostlina plevele uschne.

Ježíš v Bibli říká: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.  Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn.“ (Zjevení 3:20-21) Pozvání na večeři a do vztahu od samotného Ježíše Krista (jakkoliv nepředstavitelně se ti to teď může zdát), nabídka vítězství v časnosti nad všemožnými nešvary včetně kouření a nabídka vítězství nad smrtí, tedy život věčný – to vše ti nabízí.

Můžeš Boží nabídku přijmout – nebo si můžeš nechat své stavy, své závislosti a svá trápení, a říkat svému egu, že jsi přeci velký/velká a žádného Boha, Jeho pomoc a lásku nepotřebuješ… (a tu rakovinu dostat nemusíš a na ty cigarety si přeci vždycky vydělat dokážeš…).

Pokud ale dovolíš, aby vyhrálo tvé srdce i zdravý rozum, můžeš o to Ježíše požádat těmito slovy:

„Ježíši Kriste, Synu Boží, otvírám ti teď svoje srdce a svůj život. Přijď, prosím, jako Pán, Spasitel a Bůh a vysvobozuj mě z mých deficitů a závislostí (kouření a …………… doplň si sám/sama). Odpusť, prosím, moje hříchy a můj vzdor, a jednej s příčinami, proč jsem tak jednal(a). Dávej mi, prosím, prožívat Tvoji blízkost, Tvoji bezpodmínečnou lásku a přijetí tak moc, že moje srdce bude zdravé a šťastné, plné důvěry v Tebe. Ukaž mi, jak nesmírnou mám pro Tebe cenu, když jsi pro mě šel až na kříž. Ať začnu prožívat spokojenost s Tebou v tom, jak jsi mě stvořil, a můj život začne dávat mnohem větší smysl – a trvá až na věčnost s Tebou. Děkuji Ti. Amen.“

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

Pamatuj, někdy se stane zázrak a vysvobození přijde hned, jindy začne proces, kdy ti najednou půjde víc prožívat Jeho dobrotu a přijímat Jeho pomoc, takže deficity lásky a závislost budou slábnout, až úplně zmizí. I tvé srdce může být naplněné, šťastné – a dokonce přetékat láskou a dobrotou jako ti na videu. Znám jednoho kazatele, který, když je jeho duše „na suchu“, tak jen pozvedne ruce k nebi a několikrát zopakuje: „Bože, miluj mě.“ A věř nebo nevěř, „funguje“ mu to naprosto spolehlivě již dvouciferný počet let. Doslova během pár vteřin začne hmatatelně prožívat Boží blízkost a lásku. Můžeš to Bohu říkat – a naučit se to prožívat – stejně jako on.

​Co ti v tom může pomoci? Stejně jako jemu třeba dobré základy života víry s Bohem a návštěvy v dobrém společenství lidí, kteří Boha znají a v Jeho lásce již roky či desetiletí žijí.

Doporučená videa pro tebe:

talire
Přehrát video

Dobrá zpráva pro tebe!

tw-israel
Přehrát video

Boží moc a uzdravení na kameře.

ivan
Přehrát video

„Alkoholismus, krádeže, vězení a cesta ven“ (Ivanův příběh)

pavol
Přehrát video

Osobní příběh – od drog k Ježíši.

„Alkoholismus, krádeže, vězení a cesta ven“ (Ivanův příběh)

Osobní příběh Pavla – od drog k Ježíši.