O projektu "Ježíš tě má rád.cz"

Tento web, stejně jako jeho internetovou propagaci, provozuje a zaštiťuje zapsaný spolek Dobrá zpráva pro ČR. Cílem tohoto webu je šířit evangelium a jméno Pána Ježíše Krista mezi českým národem a vést lidi k biblické pravdě o tom, že Bůh je živý, miluje lidi a chce s nimi sdílet sám sebe – Svůj život a všechno Své bohatství (lásku, radost, pokoj…). A to nejen na věčnosti, ale již teď v tomto životě, zde na zemi.

Celý projekt je neziskový a není výlučně spojen s žádnou konkrétní křesťanskou organizací nebo církví. Rovněž cílem tohoto projektu není propagace konkrétního sboru, organizace nebo denominace.

Možnost spolupráce

Jsme otevřeni možnosti spolupráce s dalšími subjekty a lidmi, máte-li nějaký nápad či dotaz, kontaktujte nás na e-mailu ​jezistemarad@gmail.com

Ti, kteří již s Pánem žijí delší dobu a je pro ně radost a čest se podílet na podobném díle, tak je to možné – např. modlitbou, zasláním svého potvrzeného svědectví nebo finanční podporou na reklamu na internetu, které odkazují na tuto stránku, kde se lidé seznamují s živým Bohem a Jeho láskou. V případě zájmu nás kontaktujte na výše uvedeném e-mailu.

Možnost zaslání "zvacích" vizitek (včetně pozvánky do místního křesťanského sboru)

K projektu máme i zvací vizitky, které můžeš dát lidem a pozvat je tak na tento web (případně jim alespoň snadno sdělit, že je Ježíš má rád 😊). Oblíbenou variantou je na druhé straně vizitky dát pozvánku do místního sboru, text dáme podle přání. V případě zájmu nám napiš na jezistemarad@gmail.com a na všem ostatním se domluvíme.
První strana vizitky
Zadní strana vizitky
Zadní strana vizitky pro místní sbor (text na přání)
Zadní strana vizitky pro místní sbor (text na přání)

Více o provozovateli projektu

Dobrá zpráva pro ČR, z.s. je nezávislá nezisková organizace, která funguje na základě individuálních darů. Nemáme žádné státní, evropské či jiné dotace 😊. Vedení spolku tvoří křesťané, toto vedení není přímo podřízeno žádné konkrétní církvi, avšak s řadou církví a jejich vedoucími spolupracuje. Základním účelem spolku je šíření evangelia v rámci České republiky.

Spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 071 92 509, se sídlem: Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, je spolek registrovaný v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové spis. zn. L12286.

Kontaktní adresa pro tento spolek je Dobrá zpráva pro ČR, z.s., ulice Přepeřská 1302, 511 01 Turnov. E-mail: jezistemarad@gmail.com