Kdo jsi?Potřebuji pomoc / Absolutní zoufalství

Zoufalost, neřešitelná krize, myšlenky na sebevraždu

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Už nemůžeš dál? Tvůj svět se zhroutil, přišel/přišla jsi o to nejcennější nebo hrozí, že o to přijdeš, úzkost svírá tvoji duši, zůstal jsi sám/sama, z mega průšvihů se nejde dostat a světlo na konci tvého tunelu tmy je jen rychlík, co se tě chystá rozdrtit? A do mysli se postupně vkrádají myšlenky, že když to skončíš, přijde úleva, přijde vysvobození…

Dobře vím, že můžeme procházet takovým „peklem“, které tě tříští na kusy a pak rozemílá na prach. Kdy ztrácíš to nejdražší, a postupně i sám (sama) sebe. Před x lety jedné silvestrovské půlnoci jsem stál u okna v osmém patře nemocnice, životní plány a touhy nenávratně v troskách a brali mi to nejdražší, co mi ještě zbývalo. A venku ohňostroj jak výsměch těch „normálních“, těch „v pohodě“, co se mohou radovat ze života – mezi které víš, že teď nepatříš, a bojíš se, že už nikdy patřit nebudeš…

A v tu chvíli jak když se Bůh s ďáblem přetahují o tvoji duši a v tvé mysli je chaos. „Skoč, nemá to cenu!“ „Neskákej, pomysli na …. (postavy těch, kterém by na tobě mohlo alespoň trochu záležet).“ „Skonči to, v tomhle tragickém světě plném bolesti stejně nemá cenu mít rodinu, děti, vztahy… Než roky ubíjet bolest a prázdnotu pitím do němoty, skonči to hned!“ – svádějí omamné myšlenky. „Nemusíš, to se změní, měj naději – nejsi v tom sám!“ A v tu chvíli jak když někdo vstoupil to pokoje a mě přelila hřejivá vlna něčí přítomnosti, úlevy, pochopení, naděje … sice nevíš, co/kdo to je a jak se to tam vzalo, ale odvrátíš oči od té fascinace oknem s výsměšným ohňostrojem (nebo žiletky, prášků, provazu atd.), co ti slibuje východisko, a začneš se probírat do reality jak z nějaké bubliny, ve které se tě někdo snažil omámit jak kobra toho králíčka, aby se jí dál díval do očí a nechal se paralyzovat až k smrti…

Ale můžeš nechat zvítězit Život. Někdo ti ho nabízí, někdo ti v něm chce pomoci. Ještě než budeš číst dál, můžeš-li, pusť si následující krátké video:

Ano, mohli jsme udělat strašnou hloupost s nedozírnými následky, strašně toho litujeme, ale už nejde to vzít zpátky. Mohli jsme spáchat nějaký zločin. Nebo ho na nás spáchali jiní a nás to zničilo. Popř. ještě hrozí, že se to provalí a dílo zkázy bude dokonáno (veřejná ostuda, ztráta vztahů či práce, rozvod, kriminál…). Muka, úzkost, panický strach, deprese, totální beznaděj – může to být k neunesení. Ale zadrž – Smrt není vysvobození, naopak smrt vlastní rukou vede do něčeho mnohem horšího než jen „pozemského pekla“. Ten pravý Spasitel, který ti opravdu může pomoci, má úplně jiné jméno! Jako děti jsme mnozí z nás slýchali či zpívali u vánočního stromečku koledy, že se narodil nějaký Spasitel, Ježíšek, kdesi v Betlémě. Pak nám to odvál čas, my se pustili do svých životních plánů – a teď jsou v troskách. I když ses s ním ještě nesetkal(a), Ježíš Kristus se opravdu narodil jako Spasitel, prožil svatý život a jako dospělý Boží Syn vzal na sebe na kříž všechny naše hříchy, nemoci a prokletí, aby nás z nich mohl vysvobodit. A i když ti to může znít divně, teď jako vzkříšený Pán a Spasitel ti může pomoci ze všeho, čím trpíš.

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Jak to vím?

Věčný a dobrý Bůh, který nemůže lhát, nám v Bibli zaslíbil, že nás nepotká „zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1 Korintským 10:13)

A tím východiskem i z nejčernější tmy a beznaděje, jak mnozí na vlastní kůži zažili, je právě ten vzkříšený Ježíš. Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6)

Do třetice Bible, kde Ježíš říká: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly (moje ovečky = ti, kdo mě následují) život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř.“ (Jan 10:10-11)

A ještě jednou – Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život.“ (Jan 11:25)

Ano, někdo nebo něco ničilo tvůj život. Ale Ježíš přišel i pro tebe, zaplatil i za tvoje viny, bolesti a trápení, a nabízí ti východisko, vztah s Ním, živým Bohem, kdy, pokud budeš chtít a necháš se Jím vést, tě postupně bude vysvobozovat, uzdravovat a povede tě do života, dokonce do naplněného života v hojnosti – vnitřní i vnější. Nezoufej, je pro tebe cesta ven! Kdosi řekl: „Zkus to s Ježíšem. Když se ti to nebude líbit, zlo si tě rádo vezme zpátky.“ Zní to dost cynicky – ale znám lidi, kteří to vzali vážně, dali „jeden pokus s Bohem“ a zachránilo jim to život.

Jak na to? Určitě je dobré nezůstat sám a probrat své trápení s někým kvalifikovaným, komu můžeš důvěřovat, že toho nezneužije a povede tě do života (pro spojení s kazatelem nebo poradcem si zde můžeš nechat zaslat seznam křesťanských sborů ve tvém okolí), ale ten první krok je vždy – začni to řešit přímo s Ježíšem. To On to vzal tvá trápení na sebe, aby ses pod tím nemusel(a) hroutit sám (sama). To Ježíš přemohl zlo a uvádí nás k Bohu Otci a do života.

Můžeš Ho samozřejmě požádat svými slovy o to, co potřebuješ. Ale třeba ti pomůže ukázková modlitba – vyber si a řekni mu ze srdce tu, která lépe vystihuje tvoji situaci, popř. si ji uprav nebo zkombinuj obě:

Kde tě zničili druzí:

„Pane Ježíši Kriste, ty vidíš vše, čím trpím, a jak mě druzí zničili. Pomoz mi! Přijď do mého zoufalství a vyveď mě z beznaděje, trápení, nemoci, samoty … Vždyť Ty jsi Bůh, tak mě vysvoboď a uzdravuj, prosím! A tam, kde jsem hřešil(a) a něco zničil(a) i já, odpusť mi, prosím, a dej mi druhou šanci začít znovu, začít s Tebou a pořádně. Buď mým Pánem a Spasitelem! Prosím, jednej viditelně v mém životě, posílej mi pomoc, kde potřebuji, mluv ke mně (skrze Boží slovo v Bibli i jinak) a pomoz mi se spojit s těmi, skrze které mi budeš pomáhat postavit dobrý, zdravý život. A až jednou přijde můj čas, přijmi mě k sobě na věčnost. Děkuji Ti. Amen.“

Kde jsi (sebe či druhé) hodně zničil i ty sám (sama):

„Pane Ježíši Kriste, už nemohu dál. Udělal(a) jsem tolik chyb, tolik toho rozbil(a), už nevím, co s tím. Odpusť mi, prosím, všechny moje hříchy, vše, co jsem spáchal(a) – a pomoz mi i z jejich následků. Prosím, žehnej těm, kterým jsem ublížil(a) a pomoz dát do pořádku vše, co se dá zachránit – včetně jejich i mého života (zdraví, práce, vztahů…). Ježíši, dávám ti svůj život – ujmi se mě jako můj Pán a Spasitel, ať to neskončí smrtí v troskách, ale pomáhej mi a proměňuj moji existenci, abych začal(a) žít v Tvém požehnání tady na zemi – i na věčnosti s Tebou. Děkuji Ti. Amen.“

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

A pokud cítíš, že se tvůj život už nachyluje ve stáří či nemoci, nepodlehni pokušení si ho zkrátit. To Bůh je Pánem nad životem i smrtí a z mnoha lidsky nevyléčitelných nemocí a stavů lidi uzdravil (viz např. z rakoviny – zde se dočteš o vyslyšených modlitbách za uzdravení). A pokud už opravdu nastává čas tvého odchodu z toho světa a chceš strávit věčnost s milujícím Bohem a ne ve věčném trápení, můžeš mu říci třeba toto:

„Pane Ježíši Kriste, ty vidíš, jak trpím a kolik času mi zbývá. Prosím, abys mi odpustil, co se mi v životě nepovedlo a kde jsem hřešil(a). Otevírám Ti dveře svého srdce a přijímám Tě jako svého Pána a Spasitele. Prosím, odnímej ode mne bolesti a trápení a v pravý čas mě milostivě přijmi k sobě, abych s tebou žil(a) navěky. Žehnej tady i mé rodině a všem blízkým, a pokud mám dát ještě něco do pořádku, pomoz mi s tím. Děkuji ti. Amen.“

A protože jde o vážné téma a na cestě do života, časného i věčného, by to nechtělo zůstat stát po prvním kroku, co zkusit i ten druhý? Zkus číst Boží slovo – třeba základy víry v naší studovně a hlavně evangelia v Novém zákoně, kde uvidíš, jak znovu a znovu Ježíš pomáhal lidem v bezútěšných situacích. A neboj se Ho žádat o pomoc klidně každý den. Uvidíš, že bude jednat!

Doporučená videa pro tebe:

Nezabíjej se, protože…

Od drog a zoufalství ke Kristu (příběh metalisty z kapely KORN)