Kdo jsi? / Teenager / Plnou parou (pod parou)

Plnou (pod) parou a na plný plyn

Na konci stránky si můžeš přehrát doporučená videa, ale nejdříve si přečti následující text, který ti může změnit život.

Třeba prožíváš etapu života, kdy téměř každé pondělní ráno můžete srovnávat rekordy. Kdo víc vypil? Kdo jich měl víc? A hezčích? Kdo se víc zřídil a nic si z toho nepamatuje? Marijánka tvá milá samozřejmě není princezna z pohádky, že na party sněží i v létě víš už dávno a na tripu jsi možná často, aniž se hneš z místa. Easy, ne? Navíc to dělá skoro každý kolem tebe, tak proč nekalit – když na to máš? Zlatá mládež, zlatý kreditky… Pařím, paříš, paříme, hezký holky (kluky) balíme, do pekla to valíme, to byl či je tvůj životní styl. Své historky si každý přeci musíme zařídit sami, tak na tom makám, ne?

Hm, proč tedy vůbec přemýšlet o tom, že / jestli tě Ježíš má rád? Když jsi v ráži, je to skoro jedno, ne? OK, ale občas jsou chvilky mezi tím, kdy něco zahlodá, jestli by nemohlo být i něco jinak, něco jiného, skutečně jiný level a jiná kvalita, protože, upřímně řečeno, jaký je rozdíl mezi (pěti)stou a (pěti)stou první holkou (klukem)? Tisící lahví pořádného pití a tisící první? Jasně, na chvilku to zabere, vypustíš džina – jen musíš zesilovat dávky, zase o něco přitvrdit, protože co tě bralo před pár měsíci už je nuda. A něco v tobě znovu a znovu říká, to nestačí, musí být víc, chci víc – musím mít víc!

Dobrá zpráva – můžeš! A je to pro tebe připraveno. Ale nejdříve dovol shrnutí příběhu jednoho z největšího borců své doby. Král Šalamoun, ve své době nejmoudřejší král světa, bohatý tak, že stříbro se na jeho dvoře již nepočítalo, jen čisté zlato, ostatní už nemělo cenu. Tisíc manželek a konkubín v harému, a kolik kolem – to si ani nedovedeš představit, co se tam dělo… Nejlepšího vína hektolitry, referenční bod v módě, že ho cituje i Ježíš i po osmi stoletích („ani Šalamoun v celé své nádheře“), sjížděly se na něj dívat elity světa, včetně královen – no, nejen dívat, of course.

A tenhle velký, téměř neomezený král, který propařil a prokalil značnou část života (a mimo to postavil velkolepá díla včetně chrámu, nad kterým všichni žasli, řídil prosperující zemi, spravedlivě a moudře soudil osobní i národní záležitosti, že v tom je dodnes vzorem, obchodně expandoval široko daleko, a k tomu sňatková diplomacie…), ten dělal takové kousky, že o nich jsou tři celé a části dalších knih Bible, historicky nejčtenější knihy světa. I samotnému Bohu stálo za to o něm nechat tolik napsat! Takže on jako referenční bod úspěchu, kariéry a vele-intenzivního života určitě obstojí.

Jeho kniha Přísloví je plná moudrosti a její principy platí dodnes – každého, kdo se jimi poučí, mohou povznést do výšin, i tebe. Další kniha, Píseň písní, velmi otevřeně mluví o vášnivém vztahu muže a ženy a snad každý žasne, že tak explicitní kniha je v Bibli, fakt žádná suchařina 😊 (a to má kniha ještě druhý rozměr, jak Ježíš vášnivě miluje církev – tedy osobně každého, kdo se mu vydá – takže, pokud v tom chceš žít, tak i tebe). A třetí kniha, Kazatel, odkud je následující shrnutí jeho života, opakuje velmi často jedno slovo (viz níže):

„Řekl jsem si v srdci: Nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého. A hle, také to je pomíjivost! … Usmyslel jsem si, že své tělo osvěžím vínem, ačkoli mé srdce tíhne k moudrosti, a že se chopím té pomatenosti, dokud nezjistím, co dobrého pod nebem mají lidští synové z toho, co konají ve vyměřených dnech svého života. Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy, vysázel vinice, založil si zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví, zřídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. Nakoupil jsem si otroků a otrokyň a měl jsem i doma narozenou čeleď, stád skotu a bravu jsem měl víc než všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Nahromadil jsem si také stříbro a zlato a zabral i vlastnictví králů a krajin; opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky i rozkoše synů lidských, milostnice (tj. supr milenky). Stal jsem se velikým a předčil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou; nadto při mně stála má moudrost. V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se zaradovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil, a to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem.“ (Kazatel 2:1-11)

Prostě hodnotí svůj život a mnohokrát opakuje „pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí“. Možná si desetiletí užíval nejvíc ze všech lidí na zemi, a stejně zpětně říká – hodně tomu chybělo, úplně jsem minul tu správnou dimenzi. A to se může stát i tobě. I kdybys jich měl/a tisíce a na pobavení dával/a milióny, v jádru můžeš být sám(a) a nešťastný(á) dožít sám(a), jako mnozí (viz Velký Gatsby s Leonardem di Capriem).

Je víc, můžeš mít víc, můžeš žít víc – v jiné kvalitě. Je láska, která zdaleka není jen sex, nikdy ti nezmizí, nikdy se nevyčerpá, není z ní kocovina ani horor-tripy. Láska, která ti dává a vyjadřuje hodnotu, které záleží na tobě, dlouhodobě, napořád. Konec konců, proč si nepřiznat – ty desítky (či stovky?), které s tebou spaly, vyjadřovaly ti opravdu hodnotu jako člověku, milovaly (by) tě dlouhodobě jako kvalitního člověka, s kterým chtějí být, nebo byly jen tak omámené, opité, svedené, že pořádně nevěděly, co dělají, popř. jim šlo o jejich vlastní zážitek – a ne o tebe? A tomuhle bys vážně chtěl/a věnovat zbytek svého mládí, svého života? Tohle je všechno, čím bys chtěl/a žít, co bys chtěl/a mít? Fakt jen tohle??

Důležité poznámky:
1) Možná ti přijde, že Bůh lidi omezuje, když nás varuje před mnohým jednáním, ale není tomu tak. Bůh má, z lásky k tobě, na srdci vždy tvůj prospěch, dobro a záchranu. Hřích ti opravdu ubližuje a je něčím, co ničí tvůj život i tvůj vztah s Bohem. Neodpuštěný a provozovaný hřích vede v konečném důsledku ke smrti a zahynutí (fyzickému a duchovnímu).
2) Bůh člověku nabízí nejen odpuštění hříchu, ale i sílu a moc nad hříchem vítězit (Bůh nechce, abychom cokoli dělali z vlastní síly).

– neodpuštění čehokoli vůči komukoli
– nenávist (i v srdci)
– bezdůvodný nebo nadměrný hněv
– žárlivost, roztržky a svárlivost
– sobecké ambice
– provozování sexu mimo manželství (včetně představ a sledování pornografie)
– lež v jakékoli podobě (i občas…)
– mluvení o druhých (pomluvy, řeči, klevety, …)
– kradení (sem patří i nelegální stahování obsahu, krácení daní…),
– touha po majetku a penězích (láska k penězům, braní peněz od druhých pod výhružkou…)
– závist
– opilství, hýření a nestřídmost
– manipulace druhých
– používání špatné mluvy (nadávky, sprostá slova, oplzlé vtipy…)
– čarodějnictví a okultismus (magie, horoskopy, věštění, taroty, některé formy metalové-rockové hudby, talismany, vyvolávání duchů, hypnóza…)
– drogy (marihuana a dál)
– uctívání stvoření (tzn. sebe, druhých lidí, věcí nebo přírody – typicky New Age, ale i jóga)

Možná v tom chceš ještě roky pokračovat a pak bys to možná s Bohem zkusil(a), kdyby to byla pravda. Možná už teď vidíš, že to je „slepá vývojová větev“ a je něco víc. V obou případech můžeš Boha požádat, aby se ti dal poznat tak, že to bude stát za to, a dříve nebo později jsi došel / došla do těch kvalit, co nepomíjí – třeba těmito slovy:

Přijď za čas (pozor ale, abys to do té doby přežil/a):

„Pane Bože, neznám tě a zatím mě baví, co dělám. Ale tuším, že to asi není na celý život – a asi nedělám všechno úplně dobře… Můžeš mi to, prosím, odpustit, a někdy přijít do mého života a dát se mi poznat, pomoci mi, až to budu potřebovat? A pak změnit můj život, abych na konci nelitoval/a, že jsem ho promrhal/a? Děkuji ti.“

Řekl/a jsi nyní tato nebo podobná slova Bohu?

Přijď teď – chci změnu. (A věř Bohu, že vstoupí a změnu ti pomůže udělat! Ježíš Kristus jako Boží Syn (Bůh v těle) zemřel nejen za naše viny, ale i nemoci a těžkosti a třetí den vstal z mrtvých! Byla mu dána všechna moc a nabízí ti, že ti bude přítelem, pomocníkem a taky Spasitelem (ze smrti, ale i z denních těžkostí a závislostí) takže přijmout Ho, důvěřovat Mu a následovat Jej, je to nejlepší co můžeš udělat 😊 Právě On ti dá sílu ke změně, v Něm poznáš Boží lásku a získáš věčný život):

„Pane Bože, vím, že musí být víc, než co žiji teď, i kdyby to teď všechno vypadalo skvěle. Nechci ale jen pozlátko, nechci jen zábavu na večer či na víkend, co zase vyšumí. Dej mi, prosím, poznat sám sebe a věčnou kvalitu, věčnou lásku. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, zvu tě do svého života hned teď a prosím tě, přijď, měň mě, naplňuj mě – a kde jsem chyboval/a nebo jen sobecky využíval/a druhé, to mi prosím odpusť. Buď Pánem mého života! Dej mi poznat hodnotu, jakou pro tebe mám jako člověk, dovol mi vidět sebe, lidi i tebe úplně jinak, jak nás vidíš ty. Ať žiji s tebou tak, že si budu moci vážit sám sebe a během života vytvořím a prožiji mnoho dobrého, co nepomine – a budu přitom s tebou až na věčnost. Děkuji ti.“

Požádal(a) jsi Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Vše má svůj čas. Jakkoli Bible říká, že „den spásy je dnes“, je také pravda, že „všechny věci pod nebem mají svůj čas“. Přijetí Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele je rozhodnutí, které je důležité udělat vědomě, svobodně a rád 😊. Protože tě Pán Bůh má opravdu rád a do ničeho tě nemanipuluje, bude ti nabízet tento vztah lásky a věčný život i nadále, až do tvého posledního rozhodnutí ve tvém srdci. Pak, jak nám sděluje Boží slovo, už to nebude možné změnit. Pamatuj však, že na věčnost půjdeme s tím, co jsme si na zemi vybrali – s Ježíšem nebo bez Něj. Připomínáme, že Pán Ježíš, Boží Syn, zemřel za lidské hříchy, bolesti, trápení a byl vzkříšen – jedině skrze Něj je možné, aby ti Bůh odpustil a dal věčný život. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše“ (Jan 14:6). Varianta „bez Ježíše a bez odpuštění“ má proto i svůj věčný a trvalý následek oddělení od Boží milosti a dobrých věcí, protože člověk bez Ježíše Krista zemře s neodpuštěnými hříchy a v oddělení od Boha – a nebude na věčnosti s Ním (viz Jan 8:24 a Římanům 6:23).

Pokud ještě stále váháš, modli se třeba takto: „Pane Ježíši, děkuji Ti za poznání, které mám teď, ale upřímně – ještě váhám. Prosím Tě tedy, abys ke mně v mém životě přicházel znovu a znovu a přemáhal mě svou láskou natolik, že dospěji k opravdové víře a k plnému přijetí Tebe jako svého Pána i Spasitele i k přijetí věčného života. Pomoz mi, abych Tě v životě neminul/a. Děkuji Ti za to. Amen.“

P.S. Pokud máš Instagram, doporučujeme ti sledovat tuhle slečnu 😊.

Doporučená videa pro tebe:

„Ježíš mě změnil“ – příběh Filipa.

Silný osobní příběh Michaela.