Jak se modlit k Bohu o pomoc?

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Filipským 4:6-7)

Přepis videa do textu:

Potřebuješ pomoc. A potřebuješ vědět jak se modlit k Bohu, když potřebuješ pomoc. Je dobře, že chceš, protože On je jediný, kdo ti může opravdu pomoci. Neexistuje přesný vzorec – 5 nebo 10 kroků, které musíš dělat, aby tě Bůh slyšel. On ti vždycky naslouchá, On je stále zde. Bůh je všude a v každý čas, není omezen časem ani prostorem. Bůh velmi stojí o to, abys k Němu mluvil(a). On je s tebou právě teď. I když Ho necítíš. Modlitba není nějaká mysteriózní činnost. O co jde je to, že ty mluvíš k Bohu, ze svého ducha v pravdě. Protože Bůh může být uctíván pouze v duchu a pravdě (Jan 4:24)

Místo toho, abys stále přemýšlel(a) o svých problémech, což jak víš, nikam nevede… Jdi za Ním a prostě k Němu mluv. Filipských 4:6-7 říká: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ Netrap se ŽÁDNOU starostí. Pokud se trápíš a nemáš stále pokoj, pak je důležité se víc modlit. A to až do té doby, dokud nepřijde průlom a ty začneš v té oblasti prožívat pokoj Boží. Jakmile poznáš Boží pokoj ve svém srdci, je to jako… kdyby na ničem dalším nezáleželo. Ale uvnitř víš, že to bude dobré. Pak můžeš přestat s modlitbou.

Ale jak se máš modlit? Co máš Bohu říkat? VŠECHNO! Bohu můžeš říkat všechno a to kdykoli. Je také dobré, když si na modlitbu vyčleníš určitý čas a místo. Jdi do své místnosti, zavři za sebou dveře. Buď tam, kde máš soukromí. Kde budeš jenom ty a Bůh. A pak začni konverzaci s Bohem.
Obvykle, když se modlíš, jsi jen ty a Bůh a slova z tebe plynou… je to tak? Ale když bojuješ a jde ti těžko se „napojit“ – prostě se modli a popros Ducha svatého, aby ti pomohl. Modli se k Bohu a řekni: „Bože, je to teď pro mne těžké. Mám mnoho problémů a nevím jak k tobě mluvit. Ale žádám tě, abys mi pomohl se modlit skrze Ducha svatého. Řekni mi, jak a o čem mám s tebou nyní mluvit.“ A Duch svatý ti pomůže. A následně pokračuj v modlitbě tím, že budeš Boha prosit a děkovat Mu. To znamená, že Bohu řekneš upřímně a pokorně prosbu a děkuješ Mu.

Proč Bohu děkovat? Pokud bychom se pouze modlili za naše starosti, zaměříme se pouze na naše problémy a to nás bude stahovat dolů. To je velmi silná zbraň ďábla, protože on moc dobře ví, že pokud se zaměříme pouze na naše problémy, ztratíme své zaměření na Boha, který jediný je všemohoucí a může udělat cokoli. Tvé problémy mohou být velké, ohromné. Ale Bůh je VĚTŠÍ. Takže se modli k Bohu a děkuj Mu. Tvá mysl se přepne z problému a negativity na Boha. Na to co On již udělal ve tvém životě. Je toho tolik! Vždyť všechny dobré věci ve tvém životě, jsou dílem Boha.
Dívej se na své problémy z této perspektivy – zaměř se na Boha a ne na své problémy. Budeš se pak modlit jinak a budeš vědět, že Bůh ti může pomoci.

Následně, oznam Bohu své žádosti, řekni Mu je. Důvěřuj Bohu, vším co máš! Uvrhni své starosti na Něj. Jedině Bůh vidí budoucnost a tvůj účel v ní. Může ti připadat, že máš velký problém. Stále na to myslíš, i na to, jak velký problém to je. Pamatuj si! Jakmile vidíš svůj problém, nevidíš celý obraz. Ale Bůh ho vidí, to je také důvod, proč Mu důvěřovat – Bůh vidí „tvůj problém“ vždy v pravdě. Někdy to, co tobě připadá jako problém, znamená jen to, že Bůh zavírá dveře… Protože ví, že kdybys pokračoval(a) v tomto směru, nebylo by to pro tebe dobré. Bůh ti ale otvírá jiné dveře. Dveře, do kterých chce, abys vešel/vešla. Je to lepší varianta, i když to tobě nemusí z počátku tak připadat. My nevidíme čistě, nevidíme celý obraz. Musíš vědět, že máš důvěřovat Bohu celým srdcem. Dokonce, i když tomu plně nerozumíš.

Chci zdůraznit, že Bůh nám nikdy neslíbil snadný život. Ani to, že nebudeš mít žádné starosti. Ale slíbil nám, v Římanům 8:28, že: „Všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. Ti, kteří jsou povoláni dle Jeho předsevzetí.“ Pokud opravdu miluješ Boha, bude On pro tebe na prvním místě. Věci, kterými v životě procházíš, nebudou sami o sobě dobré, ale dohromady – budou dobré. Je to jako, když pečeš dort. Potřebuješ sůl, mouku… Jednotlivé ingredience sami o sobě nemusí chutnat nijak skvěle. Ale když připravíš všechny ingredience dohromady, pak dostaneš delikátní dort. A takový je život s Bohem. Je důležité se modlit k Bohu z této perspektivy.

Modli se za konkrétní oblast, dokud do tvého srdce nepřijde pokoj od Boha. Až ucítíš uvnitř ve svém duchu: „Bůh se o to stará, už se za to nemusím ani modlit.“ A Bůh ti odpoví skrze Bibli, skrze jinou osobu nebo skrze Ducha svatého nebo skrze okolnost, že je to vyřešené. Víš, Boží pokoj – svět ti nikdy nemůže nabídnout nic podobného. Jde o pokoj přímo od Boha samého! „…převyšující každé pomyšlení, ten bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“

Ale pamatuj, je třeba plně důvěřovat Bohu. Pokud mu nebudeš plně důvěřovat, nebudeš mít Jeho pokoj. Jakub 1:6-8 říká: „Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.“ Takže, když se modlíš k Bohu, důvěřuj Mu a nech své problémy u Něho. Důvěřuj Mu, že On se o ně postará. Důvěřuj Mu, že ti pomůže. Nemusí to být vždy tak, jak čekáš, ale podle Boha. On ví, jak to bude pro tebe i tvé okolí nejlepší. Pamatuj, Bůh zná celý obrázek – ty ne. Takže znovu, plně poddej své starosti Bohu a On ti pomůže. Přísloví 3:5 říká: „Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, na vlastní rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“

Pamatuj, můžeš se modlit k Bohu kdekoli a kdykoli – v metru, na cestě do práce, na hřišti, kdekoli…kdykoli… nikdy nejsi sám (sama). Věz, že Bůh je mnohem lepší než ty, protože On tě stvořil a má pro tebe záměr. Bůh tě miluje více, než si dovedeš představit. I já tě mám rád, nashle u dalšího videa 🙂