Jak ČÍST BIBLI pro ZAČÁTEČNÍKY – 7 tipů, které potřebuješ znát

„… jak jako začátečník číst Bibli? Je to velmi důležitá otázka, protože mnozí – možná právě jako právě ty, se cítí trochu zavaleni, když mají Bibli číst, protože je velká a je to Boží slovo; je to nejprodávanější kniha na světě…“

Přepis videa do textu:

Ahoj lidi!

Takže jak jako začátečník číst Bibli? Je to velmi důležitá otázka, protože mnozí – možná jako právě ty, se cítí trochu zavaleni, když mají Bibli číst, protože je velká a je to Boží slovo; je to nejprodávanější kniha na světě. A nejde o pouze jednu knihu.

Když Bibli otevřeš, brzy zjistíš, že jde vlastně o sbírku více knih. V Bibli je poezie, historie, proroctví, knihy moudrosti, očití svědci a záznamy Ježíše, dech beroucí popisy minulosti, současnosti, ale i budoucnosti. A je tam ještě daleko víc!

V tomto videu ti chci předat 7 základních tipů, které ti pomohou se čtením Bible. Tyto tipy ti pomohou ušetřit tvůj čas a také ti pomohou ve tvém růstu s Bohem a v Jeho slovu.

Takže, jdeme na to!

Nyní, první věc, kterou potřebuješ a tohle je asi nejdůležitější, je potřeba mít správnou Bibli. Existuje mnoho různých překladů Bible a také existují i překlady falešné, kde lidé záměrně pozměnili slova Bible, aby tak ospravedlnili svou víru nebo náboženství. Naším cílem bude číst dobrý překlad Bible. Je důležité, že je zde více jak 20 tisíc zdrojů, ze kterých můžete poskládat Bibli v jejím původním znění. Bible, kterou dnes máme je stále stejná. Jde o původní Bibli a tak se možná zeptáš: „Dobře Danieli, tak který překlad mám tedy číst?“

Pro jednodušší čtení, můžeš zvolit následující překlad: V českém jazyce se jedná o Český ekumenický překlad nebo o překlad Bible 21.století. (kralický překlad, ale i Český studijní překlad je vynikající, ale nemusí být nejvhodnější pro první čtení, spíše pro hlubší studium Bible). Když se podíváme na tyto překlady, je jasné, že i kvůli vývoji jazyku, dochází v čase ke změnám; hodně lidí se tím stresuje a říká: „Jak tomu můžeš věřit, když to bylo tolikrát přeloženo?“ Ale už jsme si řekli, že máme více jak 20 tisíc původních kopií Bible; a právě z nich překladatelé vycházejí, aby Bibli přeložili co nejvěrněji. Takže, když se podíváš na tyto překlady, nemusíš se bát, že by se základní pravdy Bible (křesťanství) měly lišit. To znamená, že tomu můžeš věřit.

Dobře… takže máš svou Bibli. Co uděláš dále? Pustíš se do toho a začneš číst? Ano… můžeš, ale daleko lepší bude, když půjdeš do svého pokojíku, zavřeš za sebou dveře – jdi na tiché místo – a pomodlíš se k Bohu.

Zkus se uklidnit a přestaň přemýšlet o tom, co se děje ve světě okolo. Popros Boha, aby ti přímo On pomohl porozumět Bibli, která je Jeho slovem. A až poté otevři svou Bibli.

Dobrá… když se podíváš do Bible, zjistíš, že je rozdělena na dvě hlavní části. První je Starý zákon, což je ta tlustší a větší část; a pak tu máme Nový zákon. Starý zákon má co dělat se vším, než na zemi přišel Ježíš a Nový zákon začíná Janem Křtitelem a narozením Ježíše Krista na zemi.

To s čím určitě začni je Nový zákon, protože právě ten ti pomůže pochopit Starý zákon, až ho budeš někdy později číst. Pokud začneš Starým zákonem, objevíš spoustu věcí, které bude těžké pochopit, nebudou ti dávat smysl. Takže, začni Novým zákonem.

Právě ten ti ukáže, co Ježíš a apoštolové opravdu řekli a dělali. Jde o druhou polovinu Bible. Když se podíváš na Nový zákon, zjistíš, že první čtyři knihy jsou nazvány evangelia. Je zde Matouš, Marek, Lukáš a Jan. A tito čtyři jsou očitými svědky Ježíšova života a jeho učení. Mezi nimi je mnoho věcí podobných a dají ti ten stejný příběh Ježíše, každý však svými slovy. Osobně ti jako první doporučuji Janovo evangelium. Je to poslední evangelium z těch čtyř – Matouš, Marek, Lukáš a pak najdeš Jana. Janovo evangelium je… řekl bych, že je trochu více zabarveno. Vysvětluje také trochu víc, takže začni Janem. V Janovi najdeš jedny z nejjednodušších pasáží, ale zároveň také ty nejhlubší.

Po tom co dočteš Janovo evangelium, přejdi na Skutky apoštolů. Skutky apoštolů vypráví příběh prvotní církve, jak se začala šířit po světě a co učedníci dělali po tom, co Ježíš odešel do nebe.

Po Skutcích apoštolů najdeš knihu Římanům, kterou napsal apoštol Pavel. Jde o velmi zajímavou knihu; určitě si ji přečti k pochopení ospravedlnění; pak jen pokračuj dál až dočteš Nový zákon nebo po tom můžeš začít číst Genesis a Exodus, což jsou první dvě knihy Starého zákona. Osobně ti ale doporučuji, ať nejprve přečteš Nový zákon, protože když začneš se Starým zákonem, věci ti budou dávat mnohem víc smysl.

Dobrá… nyní víš jaký překlad číst a také jak začít.

Ale… je také velmi důležité nastavit si cíl a denní režim. Například, pokud chceš přečíst celou Bibli za jeden rok, jde to zvládnout. Ale pravděpodobně budeš muset číst pět nebo šest stránek každý den; což je určitě proveditelné. Takže, nastav si budík každý den. Například ráno, když tvá mysl je čerstvá, nebo pokud není, tak ji občerstvi 🙂 Dej si šálek kávy a jdi k Božímu slovu. Není žádný lepší způsob jak začít nový den.

Další tip je sehnat si dobrý biblický komentář. To mě ušetřilo hodně času, obzvláště pokud jsi opravdu nový věřící a o Bibli toho moc nevíš. Velmi se ti to hodí k pochopení kontextu toho co budeš číst. Je důležité pochopit kapitolu i knihu Bible, kterou právě čteš (například Římanům). Je důležité pochopit kontext v rámci Nového zákona. Pokud s Biblí začínáš, je to něco velmi obtížného k pochopení. Takže, když budeš mít komentář k Bibli nebo jen nějakou biblickou příručku, pomůže ti a odpoví základní otázky, které tě u jistých pasáží téměř jistě napadnou. Ušetří ti to hodně času a porosteš rychleji.

Pozn.: V češtině doporučujeme biblický slovník od Adolfa Novotného. On-line je zde nebo zde.

Dále, je velmi dobré číst Bibli o samotě, zavřít za sebou dveře a mít své soukromí, kde budeš jenom ty a Bůh! Zároveň… je velmi dobré mít společenství s dalšími lidmi, takže nemusíš číst Bibli vždy jen o samotě. Můžeš Bibli studovat s ostatními lidmi, s dalšími bratry a sestrami v Kristu. Pokud nikoho neznáš, určitě se jdi podívat do nějaké místní církve poblíž. Jdi a setkej se s dalšími křesťany. Většina církví má studijní skupinky nebo domácí skupinky, kdy se určitý den v týdnu u někoho sejdou doma, nebo někteří zvláště oddaní i třeba dvakrát týdně. Mají společenství mezi sebou, tráví spolu nějaký čas a je to také příležitost, jak poznat opravdu dobré přátele.

Nyní, po více letech, kdykoli cestuji do cizí země, první věc, kterou obvykle dělám je, že nacházím místní církev a skupinu křesťanů, kde mohu mít společenství a již jsem tak poznal mnoho dobrých přátel, se kterými jsem stále v kontaktu.

Nemohu to více zdůraznit, jak důležité je číst Bibli společně s dalšími a jak moc ti to pomůže vyrůst ve vztahu s Bohem!

Pamatuj v Přísloví 18:24 Bůh říká: „Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.“

Dobrá… další tip – čti svou Bibli s barevnými pastelkami. Jako tyto… „Danieli, k čemu máš ty barevné tužky?“ Když si označíš, to co právě čteš určitými barvami, jisté věci v Bibli, které mají určitý význam, pomůže to jednotlivých veršům „vyskočit“ a je pak jednodušší pracovat se svými předchozími poznámkami; Takže, takhle to dělám já…

Používám žlutou na Boží zaslíbení, hnědou na téma hříchu, zelenou na téma modlitby, tmavě modrou to, co je spojeno s anděly, fialovou na vše, co je spojeno s ďáblem a démony, světle modrou, když vnímám, že ke mně Bůh mluví ohledně čehokoli, červenou, když Bůh mluví Jeho vlastními slovy. Můžeš použít můj systém, nebo si vytvoř svůj vlastní, systém barev, kterým přiřadíš určitý význam. Toto ti velmi pomůže a zároveň věřím, že si to budeš užívat.

A teď, ještě jednu radu, která je VELMI důležitá.

S Biblí jako takovou není nic špatně. Ale hlavní problém je v tom, jak lidé Bibli interpretují. A také, že ji velmi často používají mimo kontext. Aby člověk pochopil větu, musíš pochopit její význam v rámci kapitoly a také celé knihy, kterou čteš. Ale také, jak to celé zapadá v rámci celé Bible. Bible je velmi hluboká kniha.

V 2. Timoteovi 3:16 je napsáno: „Veškeré Písmo je vdechnuto Bohem a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“

Bible je tvým hlavním zdrojem pravdy!

Pokud chodíš do církve nebo pastor, kterého posloucháš, říká cokoli co odporuje tomu, co je v Bibli. Je to velmi nebezpečné. Čti Bibli, studuj ji, poznej ji a pak budeš mít jistotu, že tě nikdo snadno nesvede.