SLEPÁ NA JEDNO OKO, OKAMŽITĚ VIDÍ. Slepota kvůli odchlípené sítnici. ZÁZRAK!

Paní měla odchlípnutou sítnici levého oka. Přišla si pro modlitbu, aby byla uzdravena ze své slepoty. Pastor Mark přikázal, aby oko vidělo v mocném Ježíšově jménu. Jak řekl, „víra se čte ‚RISK‘. Na oko přišla Boží moc a tato paní byla velmi překvapená, když se podívala a viděla. „Vidím, vidím všechno jasněji, sláva Bohu!“ radostně zvolala. Překypovala díkůvzdáním a chválou, když byla schopna rozeznávat barvy a vidět tváře lidí a jejich výrazy. Chvála Bohu!