2022 jako rok očekávání a opatrnosti, ale i velkého požehnání pro ty, kteří chodí vírou v Ježíše

Rok 2022 bude rokem, ve kterém lidé uvidí překážky a obtíže v přírodní oblasti. Bude to rok, kdy je třeba žít moudře. Je to rok obezřetnosti. Kráčejte úzce s Duchem Svatým v Božím slově. Dbejte na to, abyste se Jím nechali vést. Boží požehnání bude na těch, kdo vloží svou víru v Ježíše Krista. Bude to rok očekávání zázraků. Očekáváme, že se budou dít velké věci, protože Duch Svatý se pohybuje v moci. Při setkání s Ježíšem se skutečně promění lidské životy. 

Bůh vás miluje a ať požehná vašemu životu, když následujete Ježíše, Mark Hemans