Online biblická škola „Hledač pokladů“

Izaiáš 45:2-3 – Já před tebou půjdu, a cesty křivé zpřímím, vrata měděná potru, a závory železné posekám. A dám tobě poklady skryté, a klénoty schované, abys poznal, že já jsem Hospodin Bůh Izraelský, kterýž tě ze jména volám.
Srdečně vás zveme k účasti na online biblické škole, která začíná v pondělí 21. srpna 2023 v 19h. Škola je zdarma a probíhá přes aplikaci Zoom. Další lekce vždy za 14 dní v pondělí od 19h-21h. Lze se registrovat a účastnit i v průběhu školy. Registrovat se můžete níže skrze formulář.
TÉMATA A UČEBNÍ PŘEDMĚTY: SLYŠENÍ BOŽÍHO HLASU, IDENTITA BOŽÍHO DÍTĚTE 
PROROCTVÍ, SNY A VIZE, SRDCE PASTÝŘE  
 
UČITELÉ: Kenny Bush, Yva Bush, Stanislav Bubík, Sona  a Jiří Rauchfussovi 
Jako host:Paul Skelton

Registrujte se zde (emailem vám budou zaslány informace):

Odesláním uživatel souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů.