Probuzení a zázraky v ČR (2023): lidé slyší zpěv andělů, uzdravení, hromadná osvobození od démonů

Boží moc padla na zázračných setkáních, která se konala v červenci 2023 v Mladé Boleslavi. Nebe zakoušelo mnoho lidí, kteří svědčili o tom, že během chval a uctívání slyšeli zpívat anděly. Lidé byli křtěni v Duchu Svatém a ohni. Zaznělo mnoho svědectví o uzdravení a osvobození. Všechna sláva Ježíši Kristu. Shromáždění probíhalo s českým překladem. Chvála Pánu Ježíši, On je hoden veškeré chvály a uctívání! 

Setkání s Ježíšem přináší skutečnou proměnu do života lidí. Bůh vás miluje a kéž požehná vašemu životu, když následujete Ježíše, Mark Hemans