DÉMON ZPŮSOBIL, ŽE ERIK HRÁL VE DNE I V NOCI: osamělost, deprese, mučení a izolace.

Erik byl od malička vystaven vlivu videoher. Hrál je 17 až 18 let a byl na nich závislý. Nemohl přestat a kdykoli se o to pokusil, musel hrát znovu a znovu. 

Když Erik hrál, hrál od rána do večera a nemohl se soustředit na studium. Když nemohl v noci spát, hrál celou noc a přes den spal. Zažil v mysli mentální muka a často měl matoucí myšlenky. Cítil, jako by neměl žádný život, kromě videoher. Cítil se depresivní a zmatený. Byl to mizerný život! Neměl žádné skutečné vztahy; byl ve svém pokoji jen osamělý. Omezil kontakt s vnějším světem a řekl, že svět pro něj není uspokojivý. Chtěl jen hrát hry.

Erikův život se vymkl kontrole. Rozhodl se hledat Ježíše, aby Ho osvobodil a činil pokání ze svého hraní počítačových her. Zúčastnil se online Setkání se zázraky, kde byl osvobozen od démona, který ho držel závislým na hraní. Během osvobozování sotva mohl mluvit. Po modlitbě se okamžitě cítil lehčí a bylo mu lépe. Cítil Boží pokoj a osvobození od své závislosti.

Po modlitbě Erik šel a odstranil všechna svá herní zařízení, zničil všechny své CD a smazal své počítačové hry. Může myslet jasněji a poprvé byl schopen číst Bibli. Před modlitbou se nemohl soustředit. Počítačové hry už nehraje a ani nemá nutkání je hrát. Nechybí mu. Jeho rada ostatním hráčům, kteří uvízli v této nebezpečné závislosti, je činit pokání a vyhledat pomoc od Ježíše Krista, Božího Syna. Pokání znamená uvědomit si, že hřešíte, že děláte něco co vám škodí a obsahuje rozhodnutí vzdát se takového jednání. Chvála Bohu za tento úžasný průlom! Setkání s živým Ježíšem a Jeho mocí mění lidské životy.