Probuzení přichází do České republiky

Mocné Boží pomazání sestoupilo na český lid i na ty, kteří přijeli z celé Evropy. Setkání, které se konalo 15.-16.7. 2022 v Praze, doprovázel ohromný zájem lidí z českého národa, kdy první večer se někteří nevešli do poměrně velkého sálu a museli čekat v předsálí. Na místě jsme byli svědky zázračného jednání Pána Ježíše – mnozí byli na místě uzdraveni (bolesti těla, chůze, hluchota, nemoc svalů, roztroušená skleróza, borelióza, bulka z prsu zmizela…), osvobozeni (hněv, agrese, závislosti…) a přijímali požehnání z nebe včetně samotného spasení. Jiní odcházeli mocně povzbuzeni ve své víře a zapáleni novou touhou sloužit Ježíši. Druhý den setkání přišla do sálu projevená Boží sláva, účastníci ji zakoušeli nejrůznějším způsobem, jednotlivci viděli i oblak Boží slávy svýma očima. Do akce se ochotně zapojili služebníci napříč nejrůznějších sborů a denominací. Setkání bylo zdarma s dobrovolnou sbírkou, která je téměř celá věnována na podporu potřebných z Ukrajiny. Sláva a veliké díky Ježíši za všechno, co zde konal, věřme, že je to jen ochutnávka ještě větších věcí, které má připraven pro český národ a další národy Evropy.

Zde jsou některá svědectví popsána detailněji: Pán odstranil bulku v prsu. Překvapená žena po modlitbě nemůže 2 cm bulku vůbec nahmatat. Jedna žena fyzicky viděla oblak Boží slávy. Mladá dáma sedící za ní spadla na zem a démon v ní se začal projevovat – taková byla Boží přítomnost. Když Sára zpívala o Ježíšově ohni, jedna paní během setkání cítila, jak ji dopadá na hlavu oheň. Byla uzdravena z boreliózy a roztroušené sklerózy. Dvanáctiletý chlapec řekl, že je závislý na cigaretách. Další večer se podělil o to, jak je svobodný. Jeden muž s nemocí svalů opustil svůj invalidní vozík, běhal na místě konání a demonstroval své uzdravení. Předtím nemohl ani sám vstát ze země, nyní již ano. Lidé opouštěli své berle a chodili bez bolesti. Duch Svatý ukázal na jednu paní s hluchotou a Pán Ježíš otevřel její hluché ucho. Lidé se opájeli smíchem, byli křtěni Duchem Svatým a ohněm, když Duch Svatý mocně přicházel na celé shromáždění.

Setkání s Ježíšem proměňuje lidské životy. Bůh vás miluje a kéž požehná vašemu životu, když následujete Ježíše, Mark Hemans