Prorocké setkání s Michaelem Stefanem Driessem v Praze (únor 2023)

Nech se požehnat velmi povzbudivým poselstvím o Boží lásce, milosti a dobrotě (níže ve videu)! Ve videu je také několik velmi přesných prorockých slov k několika jednotlivcům v sále / sledujícím na internetu.

Kdo je Michael Stefan Driess? Stefan Driess je u nás známý především svou službou na Letní škole chval (Angel Mountain Ministries) a na Koncertech modliteb a chval na Slovensku.Bývalý výtržník a člen pouličního gangu se setkal s Ježíšem na vinici, kam odešel spáchat sebevraždu. Toto setkání změnilo celý jeho život a vysvobodilo jej z pout okultismu.

Stefan vystudoval misijní školu YWAM, poté působil v BGG Stuttgart jako vedoucí mládeže a také zde založil školu proroctví. Nyní žije v Manchestru, v Anglii. Jeho stěžejním obdarováním je prorocká služba a služba uzdravování. Stefan pomáhá církvím uvolnit jejich prorocký potenciál. Cíleně navštěvuje New Age semináře, kde ukazuje návštěvníkům na Krista: modlí se za jejich uzdravení, žehná jim a prorokuje. Díky této službě odevzdalo již množství lidí své životy Bohu. Stefan založil také Why not ministry. Cílem této misie v Indii je vykupovat děti určené k prostituci a umisťovat je do křesťanského dětského domova.