Vánoční bohoslužba aneb jak to může vypadat ve shromáždění křesťanů?

Pokud jsi nikdy nebyl(a) v živé církvi na bohoslužbách, tak třeba nevíš, co si představit pod pojmem „živá církev“ nebo „Boží přítomnost na shromáždění“. V tomto článku a přiloženém videu jedno takové shromáždění nalezneš – a co víc, je zde k dispozici právě pro návštěvníky tohoto webu. A kdo ví, třeba tě to inspiruje k návštěvě shromáždění ve tvém okolí.

Na začátek úvod a nějaké přivítání, aby každý – včetně tebe – mohl zakusit, že je pro Boha drahý a vzácný. Že tam je pro tebe, chce ti požehnat a chce, abys mohl(a) prožít, že tě má rád.

A protože do církve chodí jak ti, kteří Ho hledají poprvé, protože potřebují Jeho pomoc či naplnění života, tak ti, kteří to již mnohokrát prožili, následují chvály, kdy Mu vyjadřujeme radost, vděčnost, obdiv různými formami – zpěv, hudba, tanec atd. Skutečná chvála je mnohem více než „jen“ hudba – je to vyjádření živého, opravdového vztahu, kdy se „mnohé děje“. A Boží láska se přitom dotýká lidských srdcí a uzdravuje je, zbavuje tíhy, stresu, břemen … a místo nich přináší úlevu, pokoj, radost a důvěru, že tu Jeho lásku budou zakoušet znovu a znovu, bez ohledu na okolnosti.

A chválu a vděčnost Bohu lze vyjadřovat i formou svědectví, kde někdo prožije s Bohem něco důležitého, co změnilo jeho život, naplnilo jeho touhu, zachránilo z krize či vážné nemoci – nebo může jít jen o sérii hezkých a milých maličkostí, za nimiž někdo vidí Boží ruku a vyslyšené modlitby. Svědectví mají inspirovat k tomu, že Bůh viditelně jedná v životě nás všech – a když to udělal pro dotyčného, může to udělat i pro tebe.

Asi všichni víme, že jednou z hlavních částí bohoslužeb je kázání Božího slova z Bible. To nemá jenom informovat náš intelekt o tom, co se stalo kdysi dávno, ale má ukazovat na živého Boha, který mluví a jedná stejně tak i dnes. V Bibli se tolikrát opakuje koncept „Bůh řekl – a stalo se to – a bylo vidět, že to je dobré“. I k tobě (a každému v církvích, přes on-line přenosy nebo při čtení Bible) chce Bůh mluvit své dobré slovo tak, aby ti přinášelo reálné dobro, skutečnou proměnu do tvého nitra i do tvých vztahů a okolností. Zdaleka nepotřebujeme vždy všechno, ale vždy alespoň něco … proto, kdyby k tobě nějaká část úplně nemluvila, vydrž či otoč list o kus dál. Bůh nenechává nikoho hledajícího odejít s prázdnou!

A kázání často končí nějakou výzvou a modlitbami za to, aby se to kázané Boží slovo naplňovalo a Boží pomoc se zhmotnila tam, kde ji každý potřebuje. Někomu to jde snadno – stačí Boha slyšet, pochopit, vzít vážně a Jeho slovo v nás roste stejně jak zaseté obilí na poli. Někomu to v nějakých oblastech života nejde (např. pokud někdo vyrost v rozbité rodině a prošel x vztahy a rozvodem, je pro něj/ni těžké opravdu věřit tomu, že je milovaný/á, drahocenný/á pro Boha). Tak se modlíme za vše, co lidé potřebují, a Bůh potěší skleslé, dává prožít přijetí odmítaným, uzdravuje nemocné, dodává důvěru ustrašeným – jakoukoli potřebu či trápení máš, Bůh má řešení a nabízí ti ho. Je jen na tobě, jestli si pro něj přijdeš. A modlitby mohou probíhat jak společně, tak v soukromých hovorech ve dvojici, kdy Boží služebník vyslechne každého a přinese Boží moudrost a pomoc, jak umí. A protože přitom ctí zpovědní tajemství, tak může každý přijít i s tím nejbolavějších problémem či obavou – Bůh tě neodmítne, ale poradí a pomůže. Tyto důvěrné soukromé modlitby a modlitby za uzdravení se samozřejmě nenahrávají, ale tu společnou modlitbu můžeš slyšet zde.

A ve vztahově zdravých sborech / církvích lidé často zůstávají po dvojicích či skupinkách i po oficiálním konci na kafíčko, něco dobrého, na kus řeči s lidmi, kteří se jim stali či postupně stávají opravdovými přáteli, protože v Božím lidu, kde je Bůh opravdu přítomen, je dost lásky, péče i pozornosti pro každého a nikdo nemusí být sám. Takže i samotáři či lidé plní bolesti, lítosti a zklamání ze vztahů mohou postupně dojít uzdravení a naplněného života v dobrých vztazích, plných viditelného Božího požehnání.