Modlitba za děti s autismem, němotou, hluchotou, problémy s chováním, vztekem a učením

Pastor Mark Hemans se modlí za děti s problémy s chováním, autismem, hněvem, záchvaty vzteku, problémy s učením, nekontrolovatelným chováním, neporozuměním a sociální neschopností. Položte ruce na dítě nebo jeho fotografii a věřte, že Bůh dítě osvobozuje a uzdravuje ve jménu Ježíše.