JEŽÍŠ KRISTUS, tvůj UZDRAVITEL: kázání, během kterého tě Bůh chce uzdravit!

Toto zásadní poselství je věnováno tématu uzdravení, nejen po stránce obsahu, ale i pomazání, které je na videu trvale přítomné! Uzdravení je elementární součástí spasení, které pro nás získal Pán Ježíš. Bůh je dokonalý a dokonce jediný Uzdravitel – Jemu patří všechna sláva a chvála! 

Uzdravení je součástí již dokonaného Kristova díla, když se podíváš očima víry na Kristův kříž, můžeš vidět, že Boží vůlí pro člověka je jeho uzdravení a zcelení. Boží slovo nám říká, že „Jeho ranami jsme uzdraveni“ (Iz 53:5, 1.Pt 2:22). V oblasti Ducha je naše uzdravení hotové, kompletní.

V Písmu můžeme vidět Pána Ježíše jako Uzdravitele, velká část evangelií o tom takto svědčí. Pán Ježíš uzdravil každého, kdo trpěl pod mocí ďábla. (Sk 10:38). Vidíš však Ježíše jako svého osobního Uzdravitele? Je více způsobů jak přijmout uzdravení od Boha, jedno mají společné – víru. Uzdravení je přímo v Ježíši Kristu. Proto, přijď do Jeho blízkosti a přijmi to, co pro tebe vykonal! Nepřítel někdy přichází, aby přijaté uzdravení zpochybnil a ukradl. Je třeba toto rozpoznat a v autoritě, kterou máš v Kristu, poslat ďábla do patřičným mezí! Je třeba růst v autoritě Božích synů a dcer.

Poselství je ukončenou modlitbou za to, aby ďábel vrátil – dle Boží spravedlnosti – vše, co ti v minulosti ukradl. Díky Ježíši za Jeho slovo, činy, věrnost a zaslíbení! Pán je tak dobrý!