Doteky nebe: nový počátek. Moc Ježíšova vzkříšení v České republice!

První setkání služby „Doteky nebe“ se konalo 6. května 2022. Pán Ježíš přišel na toto setkání ve Své slávě a moci. Všechna sláva Ježíši, On je dokonale věrný Svému slovu!

Po úvodních chvalách a uctívání živě přenášených z Domu modliteb v Praze, sestra Míla sdílela svědectví o tom, jak ji Pán zachránil z marného způsobu života, v době, kdy byla ateistka. Ježíš má klíč ke každému lidskému srdci. Celé setkání vedl Duch Svatý. Na Tibora přišla taková Boží přítomnost, že nebyl schopen ani mluvit. Po nějaké době uvedl, že něco takové ještě nezažil a tuto nebeskou návštěvu shrnul slovy „jakoby Pán Ježíš držel mé srdce a říkal mi – „Miluji tě.“ Vladovi ze Slovenska na začátku nefungoval mikrofon, ale Duch Svatý ví přesně za co je třeba se modlit. Vlado následně potvrdil, že modlitba byla za věci, které aktuálně řeší. 

Následovalo biblické poselství s názvem „Ježíšova moc vzkříšení“. Je naprosto nezbytné, aby se církev roztoužila po Ježíšově moci vzkříšení a ujala se dědictví, které ji Bůh v Kristu připravil. Boží moc je znovuvzrozenému křesťanovi k dispozici! Proč v ní ale tolik křesťanů nechodí? Kříž je nezbytnou součástí vzkříšení, bez kříže není vzkříšení. Na druhou stranu je chyba skončit u kříže – Pán Ježíš už na kříži nevisí, On sedí po pravici Boha Otce v nebi a má veškerou autoritu na nebi a na zemi! Je třeba se vrátit k jednoduchosti a síle evangelia: kříž – vzkříšení – Boží moc. Každý věřící by měl usilovat po Boží moci, po Duchu Svatém, čehož základem je i touha po svatosti a plné oddělenosti pro Ježíše a věci Božího království. 

Kázané slovo uvolnilo na setkání moc, která se uvolňovala po zbytek setkání (a přešla i do modlitebních místností, které jsou součástí setkání). Libuška přijala Boží moc, dostala prorocké slovo o povolání k evangelizaci i do chvály. Sama byla pod Boží mocí a vnímala velkou Boží moc a radost z nebe. Martin s Věrkou dostali požehnání a zmocnění do služby – každý zvlášť, ale i dohromady jako rodina. Martin dostal velmi silné prorocké slovo a dar prorocké přímluvy. Martinova dcera Sabina dostala ujištění o veliké Boží lásce k ní. Pan Libor potřeboval uzdravení, především z dlouhodobého poškození páteře a svalů na zádech. A dostal co si od Pána Ježíše žádal! Přišla na něj Boží moc a Libor zažil nebeskou operaci. Po modlitbě vyznal, že je uzdraven! Aleluja. K Marii přišlo slovo poznání o průlomu v oblasti vztahů. Při modlitbě také přišla veliká radost a síla Ducha Svatého! Aneta setkání sledovala s vypnutou kamerou. Duch Svatý na ní i přes to ukázal. Uvedla, že si kameru vypla z důvodu bolesti zad. Ježíš dokonale zná naše potřeby a zajímá se o každého z nás. Dostala od Pána mocné požehnání, proroctví, a také uzdravení zad, které velmi silně prožila. Potvrdila, že vnímala obdobné věci, za které dostávala modlitbu. 

Hanka chtěla více ohně a křest ohněm Ducha Svatého. Bůh ji podle jejích slov „přibil“ hlavu na stůl u ní doma a nemohla ji zvednout. Cítila velkou a „neobvyklou“ Boží přítomnost a moc. Lucka dostala modlitbu za uzdravení dásní a přijala osvobození od deprese a trapičských duchů. Při modlitbě pocítila Boží objetí a Pánovu radost. Aneta byla na setkání s maminkou i s malým synkem. Je úžasné slyšet touhu srdce, které chce víc Boha, Jeho moci, lásky, aby mohla účinněji sloužit Bohu. Pán Ježíš Anetu i celou rodinu mocně navštívil. Aneta následně svědčila, že od začátku setkání vidí otevřené nebe, Pána Ježíše a Jeho moc, která skrze otevřené nebe působí! Při modlitbě za sebe vnímala veliké světlo a intenzivní Pánovu blízkost. Jana měla proroctví pro Sabinku, ohledně uvolnění do tance a uctívání. Při tom jak prorokovala i ona dostala impartaci toho samého pro sebe! Zbyněk shrnul ve své modlitební potřebě velko část DNA této služby. „Chci větší doteky nebe. Když budou doteky nebe, tak všechno, co mě svírá, tak přijde pryč, protože Boží moc to všechno změní.“ A na videu můžeme vidět, že dostal co žádal a ještě víc.

Pán Ježíš má pro Své milované vždy něco víc! Všechna sláva Tobě, Pane Ježíši! 🔥