Jaký je tvůj postoj k Duchu svatému?

„Tolik křesťanů prožívá samotu, deprese… přitom Boží lék je osoba Ducha svatého. Pozvi Ho k sobě. Dej Mu najevo, že po Něm toužíš. On sám chce být s tebou.“

Požehnaný 5-minutový vstup k tématu Ducha svatého, právě na den připomínky Letnic (vylití Ducha svatého na církev). Toto vylití Ducha svatého stále trvá – Duch svatý je stejný jako před 2000 lety a jedině s Ním, může křesťan zakoušet nebe na zemi (Boží přítomnost). Jde o klíčovou otázku pro každého křesťana – znáš osobně osobu Ducha svatého? Žiješ v Jeho přítomnosti každý den?