JAK SE BŮH DÍVÁ NA HŘÍŠNÍKA? Boží láska má moc proměnit každé srdce.

Znovuzrozený křesťan není hříšník, ale Boží dítě. A víme, že když zhřešíme, že máme u Otce přímluvce – Pána Ježíše, kterému když hřích vyznáme, On nám ho odpouští. Bůh touží, aby všichni lidé přišli k Ježíši a stali se tak Božími dětmi.

Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Hřích vede ke smrti, fyzické i duchovní. Když člověk přijme Ježíše Krista, změní ho to. Nejvyšší vyjádření Boží lásky najdeme na kříži, v oběti Pána Ježíše Krista za každého člověka. On dal všechno, abychom mohli věčně žít a mít s Ním společenství.

Ježíš, nyní v nebi, řídí také celosvětovou evangelizaci a misii. On svým dětem dal jasný příkaz, že máme jít a říkat druhým o Boží lásce k nim. Jít tam, kam nás vede Duchem Svatým. Boží láska je vylita do srdcí Božích dětí skrze Ducha Svatého. Boží láska vždy byla, je a bude spojena se svobodou. Bůh nikdy nikoho netlačí a nemanipuluje, dává na výběr a vede.

Poselství je zakončeno modlitbou za vylití Boží lásky k záchraně druhých lidí.