CHTĚLA POKOJ od úzkosti a trápení. Je JÓGA a TRANSCENDENTÁLNÍ MEDITACE řešením?

Aby Porscha našla pokoj, vyzkoušela transcendentální meditaci, jógu, okultismus i drogy. Na modlitebním setkání Duch Svatý odhalil klam prostřednictvím daru proroctví. Věci, o kterých si myslela, že přinesou pokoj, ve skutečnosti přinesly otroctví. Porscha následně skrze své pokání zažila vysvobození od démonů, kteří přišli skrze výše uvedené věci a rozhodla se následovat Ježíše. Ježíš řekl: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět. “Jan 14:27