Vánoční radost

Vánoce se považují za den, k němuž se upíná největší očekávání radosti a štěstí. Jsou dnem, kdy slavíme narození Ježíše Krista v judském Betlémě, událost tak významnou, že změnila „mínus v plus“ celého letopočtu i stovek miliónů konkrétních lidí.
Jedním z nich byl postarší Simeón, o kterém můžeme číst v 2. kapitole Lukášova evangelia v Bibli. Během jeho života mu Bůh řekl, že to nejlepší ho teprve čeká – že se během svého života setká se Spasitelem, jehož narození Židé s ohromnou nadějí vyhlíželi. A jednoho konkrétního dne zakouší „Boží vedení“ – inspirované myšlenky, touhu jít do chrámu, kam zrovna Ježíšovy rodiče přinesli to nejslavnější dítě dějin. A Simeón si mohl malého Ježíše (dnes by mnozí řekli „Ježíška“) pochovat v náručí. Bůh, který se do té doby mnohým zdál vzdálený a dával se poznávat hlavně skrze své slovo a nádheru stvoření, se pro něj stal někým velmi osobním.

Někým, koho můžeš podobně vzít za ruku – ať už z radosti, lásky nebo zavalen(a) starostmi či potřebou pomoci. Někým, kdo od prvního kontaktu (vyslyšené modlitby, Jeho snu, dotyku v srdci, uzdravení, Jeho slova, kterému uvěříš…) v tvém životě může růst a dávat se ti poznávat více a více, stejně jako malý Ježíš vyrostl do dospělosti a vstoupil do služby Boží lásky, uzdravení, zázraků – a konečného vykoupení lidstva.

On ti nepřišel dát jenom jeden hezký den v roce – nebo jen krátké období pomoci, když k němu člověk v nouzi volá, ale pak zapomene. Ježíš „přišel, abychom měli život a měli ho v plnosti, v hojnosti“ (Janovo evangelium 10:10). Přišel ti přinést život a hojné požehnání, ne nějaké živoření!

Možná jsi letos prožil(a) jeden z nejdůležitějších dnů svého života – nějak jsi Ho pozval(a) do svého života. Gratulujeme! A zároveň tě povzbuzujeme – pojď dál po té úžasné cestě poznávání živého Boha a zakoušení Jeho lásky v okolnostech všedního dne, každého dne, v jakémkoli věku.

Kéž pro tebe představa Ježíše Krista už nezůstane omezená jen na den či období Vánoc, ale tvůj vztah s Ním poroste během celého následujícího roku. Kéž zakoušíš, že tě má rád každý den, každý týden … a díky tomu bude každý měsíc tvého života bohatší a lepší.