Guy Penrod – Revelation Song a Trading My Sorrows (živě)

Níže naleznete nádherné a požehnané provedení dvou chval zpívaných Guyem Penrodem.

První písní je „Revelation Songs“ od Jennie Lee Riddle, v překladu „Píseň Zjevení“. Český text refrénu je asi takto: „Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh všemohoucí, ten který byl, je a přichází. S celým stvořením zpívám chválu Králi králů, Ty jsi mé všechno a já Tě budu uctívat…“

Druhou písní je radostná „Trading My Sorrows“ od Darrella Evanse, v překladu „Směňuji svůj smutek“. Text první sloky v češtině je asi takto:  „Směňuji svůj smutek, směňuji svůj stud, skládám je a raduji se v Pánu. Směňuji svou nemoc, směňuji svou bolest, skládám je a raduji se v Pánu.“