Kafe s Bohem

Video velmi názorným příkladem povzbuzuje k tomu nejdůležitější – našemu osobnímu času, kdy jsme pouze a jenom s Bohem. Ať už v Jeho slovu, spolu s Ním v modlitbě, naslouchání, ztišení, rozjímáním nad Ním, či kombinací z toho – vždy jde o ten nejlépe investovaný čas, ze kterého vznikají ty nejdůležitější a nejlepší věci v našem životě.