Úvod / Probuzení / Modlitby za vylití Ducha Svatého

Chceš se pravidelně modlit za vylití Ducha Svatého do národa?

Staň se součástí většího Boží díla!

Vylití Ducha Svatého úzce souvisí s probuzením. Bez Ducha Svatého není žádné probuzení. Díky Bohu, že probuzení je na Božím srdci a věříme, že Pán nám dává ze Svého slova jasnou strategii, co s tím. 1) U každého prorockého slova (věci na Božím srdci, kterou chce Bůh uvolnit na zem) je třeba, aby jej někdo z lidí na zemi vzal vážně a modlil se za něj (a jednal, tak jak Pán vede). 2) Ve Skutcích 1-2. kapitole je popsáno vylití Ducha Svatého, které následně změnilo celý svět, přišlo probuzení. Na počátku je Boží zaslíbení (Sk 1:5) a instrukce (Sk 1:8), následně je Boží lid (alespoň někteří) berou vážně (Sk 1:19) a Bůh následně koná to, co zaslíbil.

My, jako Boží lid, máme činit to stejné. Máš-li na srdci, aby přišlo do naší země probuzení a chceš-li se do tohoto zásadního díla zapojit, vyplň následující formulář a „přilož ruce k dílu“: