Kontakt a těžkosti v životě (Alexander Barkóci)

„Pán Ježíš dává velmi dobrou radu – abychom kopali hluboko. Musíme kopat tak hluboko, až se dotkneme skály… tou skalou je Kristus… musíme se dostat do osobního obecenství s Ním. Pokud s Ním nemáš kontakt, nebudou fungovat věci. My potřebujeme mít kontakt s Pánem Ježíšem Kristem, aby to k čemu jsme povolaní a to co od nás Pán očekává, aby tyto věci mohly fungovat.“

Sestřih z konference „Na hlubině“ z 19.3.2016 v Opavě, celé video je zde. Řečníkem je slovenský evangelista Alexander Barkóci. Mnoho jeho kázání najdeš na jeho YT kanálu

První 6-minutové video s názvem „Kontakt“ je o důležitosti našeho kontaktu s Pánem Ježíšem Kristem:

Druhý 4-minutový sestřih se věnuje těžkostem a zkouškám v našich životech a je zakončeno velmi požehnanou modlitbou: