Jak se na manželství dívá Bůh? Je rozvod v pořádku?

Díky tomuto prorockému poselství pastora Marka Hemanse bude něčí manželství zachráněno; někdo bude osvobozen od studu, který cítí kvůli rozvodu, a uzdraven z bolesti, kterou cítí!

My jako křesťané, ať už rozvedení nebo ženatí, tento život nevedeme sami, jsme nebeskými Božími muži a ženami, v našich životech působí Duch Svatý. Zjistěte, co Bible říká o křesťanském manželství, rozvodu a novém sňatku. Přijměte božskou celistvost, pokud jste prošli traumatem rozvodu. Bůh rozvedené proměňuje a usazuje je v milujících rodinách. V Ježíši je naděje pro budoucnost. 

Bohu záleží na manželství a vidíme mocné proměny rozvrácených manželství, která jsou nyní sjednocena. Bůh uzdravuje manželství, stejně jako uzdravuje jiné s rakovinou.